15.11 Praktikajuhendajate koolitused Luua Metsanduskoolis 23.10 ja 15.11

Luua Metsanduskool jätkab 2018. aasta lõpuni tööandjapoolsete praktikajuhendajate koolitamisega.
Ootame koolitustel osalema kõiki praeguseid Luua MK õpilastele praktikat pakkuvaid ettevõtteid ja organisatsioone, kui ka uusi firmasid ja asutusi, kuhu meie õpilased saaksid tulevikus ettevõttepraktikale suunduda. (NB! Koolitusel osalejal ei kaasne kohustust pakkuda praktikakohta.)
Koolituse pikkuseks on 8 akadeemilist tundi ning see on osalejale tasuta (sisaldab toitlustust, koolituse materjale, märkmiku ning koolituse läbimist tõendavat dokumenti).
Koolitusel tutvustatakse Luua MK praktikasüsteemi, dokumentatsiooni, ettevõtte ja kooli koostööpõhimõtteid, tagasisidestamist, uut veebihindamiskeskkonda jms. Rohkem infot: : www.luua.ee/praktikajuhendajad

Koolitused oktoobris ja novembris:
23.10.2018 Luual: https://luua.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=320
15.11.2018 Luual: https://luua.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=321
Registreeri end ja oma kolleegi juba täna ning tule ja anna panus, et tugevdada koostööd Luua kooli ja tööandjate vahel!

Lisainfo: www.luua.ee/praktikajuhendajad
koolitus@luua.ee +372 5254004

0Shares