22.10 Tasuta koolitus “Raied eritingimustes” 22.-26. oktoobril Luua Metsanduskoolis

Koolitusele on oodatud töötaja, kes organiseerib ja teeb raietöid eritingimustes (tormikahjustused, õhuliinide ja teede läheduses, nõlvadel, pargi ja –linnapuudel). Samuti haljastusfirmade töötajad, raietöid tegevad FIE’d ning päästekeskuste töötajad, kes teostavad päästetöid.

Õppe alustamise nõuded:
Erialase hariduseta täiskasvanud (Arborist, tase 4).
Vajalik on oskus teha raietöid tavatingimustes.
Kasuks tulevad eelnevad teadmised metsakasvatusest ning esmaabist.
Koolitus toimub 22.-26.10.2018. Esimesel päeval algab õppetöö kell 10.00 Luua Metsanduskooli õppetöökoja auditooriumis nr 201.

Õppe sisu:

Raietööde tegemiseks vajalik turvavarustus, tööriistad ja abivahendid;
Õigusaktid ja keskkonnakaitsenõuded raietöödel;
Raiete tehnika ja tehnoloogia;
Raietööd eritingimustes, olukorra hindamine, lahendusvõimalused, alternatiivsed lahendusvariandid, riskianalüüsi tegemine;
Ohutud töövõtted, esmaabi õnnetuse korral

Praktilise õppe teemad:
Nõlvadel kasvavate, teeäärsete ja õhuliinide läheduses kasvavate puude, tormikahjustustega puude, rippes puude, pargipuude ja linnapuude langetamine, okste laasimine, tüvede järkamine sortimentideks, materjalide koondamine, töö teostamine ja tulemuse analüüs.
Koolituse viib läbi Kaido Saar (Luua MK metsakasvatuse õpetaja).

Registreeru siin: http://bit.ly/2OUMTSn
Rohkem infot: koolitus@luua.ee või +372 52 54 004

0Shares