26.01 Tasuta koolitus Raied eritingimustes

 

26.02.-02.03.2018 Tasuta koolitus “Raied eritingimustes” Luua Metsanduskoolis

Koolitusele on oodatud töötaja, kes organiseerib ja teeb raietöid eritingimustes (tormikahjustused, õhuliinide ja teede läheduses, nõlvadel, pargi ja –linnapuudel). Samuti haljastusfirmade töötajad, raietöid tegevad FIE’d ning päästekeskuste töötajad, kes teostavad päästetöid.

Õppe alustamise nõuded:
Erialase hariduseta täiskasvanud (Arborist, tase 4).
Vajalik on oskus teha raietöid tavatingimustes.
Kasuks tulevad eelnevad teadmised metsakasvatusest ning esmaabist.
Koolitus toimub 26.02. – 02.03.2018. Esimesel päeval algab õppetöö kell 10.00 Luua Metsanduskooli õppetöökojas.

Õppe sisu:
Raietööde tegemiseks vajalik turvavarustus, tööriistad ja abivahendid;
Õigusaktid ja keskkonnakaitsenõuded raietöödel;
Raiete tehnika ja tehnoloogia;
Raietööd eritingimustes, olukorra hindamine, lahendusvõimalused, alternatiivsed lahendusvariandid, riskianalüüsi tegemine;
Ohutud töövõtted, esmaabi õnnetuse korral.

Praktilise õppe teemad:
Nõlvadel kasvavate, teeäärsete ja õhuliinide läheduses kasvavate puude, tormikahjustustega puude, rippes puude, pargipuude ja linnapuude langetamine, okste laasimine, tüvede järkamine sortimentideks, materjalide koondamine, töö teostamine ja tulemuse analüüs.
Koolituse viib läbi Ole Hütt (Luua MK metsakasvatuse kutseõpetaja, metsakasvataja töökogemus üle 15 aastat).
Koolitus on osalejale tasuta, kui osaleja vastab ühele kriteeriumile sihtrühma kirjeldusest: keskhariduseta isik, erialase tasemehariduseta isik või aegunud oskustega isik vanuses 50+. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT koolitused) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
NB! Vastavalt tingimustele peab iga koolitusel osaleja võtma koolitusest osa vähemalt 70%.
Registreerumine: http://bit.ly/2FpQHmX
Rohkem infot: koolitus@luua.ee või +372 52 54 004
-Katrin Seglinš ( katrin.seglinsh@luua.ee )

 

0Shares