16.01 Vastuvõtt metsakasvatuse erialale Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses on käimas õpilaste vastuvõtt METSAKASVATUSE erialale töökohapõhisesse õppesse, kus õppeaeg on 1 aasta.

Koolis toimub õpe kord kuus nädalaste sessioonidena.
Õppetöö algus: 26. veebruar 2018.

Metsakasvatuse õpe annab metsanduslikud teadmised ja praktilised oskused, mis on vajalikud erametsaomanikele, metsauuendamise, metsakasvatuse ja raiega tegelevatele inimestele. Õpitakse metsa uuendamist, kasvatamist, saeõpetust ja raideid, ümarmetsamaterjali kvaliteedi nõudeid, valikainetena nt ohtlike puude langetamist või parkmetsade ja haljastute hooldamist jpm.

Dokumentide vastuvõtt kestab kuni 16.02.2018. Õppima asumisel ei ole haridustasemega seotud piiranguid.

Lisainfo Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lehelt.

 

0Shares