Metsa inventeerimise toetus

Saada oma andmed metsaühistule hiljemalt novembri lõpus!

Toetatakse metsamajandamiskava kokkupanemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist. Inventeerimisandmed peavad olema koostatud ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist.

Taotluse saab esitada vaid läbi metsaühistu! Selleks tuleks ühistuga esimesel võimalusel ühendust võtta, sest kuna sama taotlemise tähtpäev kehtib ka metsaühistule, ei pruugi viimasel päeval pöördudes teie andmed enam ühistaotlusesse jõuda! Metsaühistud peavad taotluse esitama hiljemalt 13. detsembril 2021.

Millised andmed tuleks metsaühistule edastada?

Kui soovite toetust küsida metsaühistu kaudu, peaksite neile saatma järgmised andmed:

  • Kes on kinnistu omanik?
    • Omaniku nimi ja isiku- või registrikood.
  • Inventeeritud metsamaa pindala hektarites.
  • Millisele kinnistule inventeerimisandmed telliti?
    • Vaja on kinnistu nime ja katastritunnust.