Metsa uuendamise toetus (I voor)

Taotluse esitamise tähtpäev on 1. juuli 2021.

Eelarve on 830 000 eurot.

Alates 2020. aastast saab toetust taotleda ainult metsaühistu!
Kui soovid toetust küsida, anna soovist oma metsaühistule aegsalt teada – kuna metsaühistul on vaja aega taotluse kokkupanemiseks, siis viimasel hetkel pöördudes ei pruugi andmed enam taotlusesse jõuda.

Milliseid tegevusi toetatakse?

Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud.

Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Kes saab toetust küsida?

Toetust saab taotleda metsaühistu. Metsaühistu võib küsida toetust oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta. Tal peab olema taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget. Erametsaomanikul on toetuse saamiseks võimalus liituda endale sobiva metsaühistuga.

Loe täpsemalt toetuste lehelt.