Metsa uuendamise toetus (I voor)

Taotluse esitamise tähtpäev on 1. juuli 2019.

Eelarve on 800 tuhat eurot.

Metsaühistu kaudu toetust küsides on toetuse määr kõrgem! Taotlemiseks tuleks ühistuga esimesel võimalusel ühendust võtta, sest kuna sama taotlemise tähtpäev kehtib ka metsaühistule, ei pruugi viimasel päeval pöördudes teie andmed enam ühistaotlusesse jõuda!

Milliseid tegevusi toetatakse?

Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud.

Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Kes saab toetust küsida?

Toetust saab taotleda metsaühistu ja erametsaomanik. Metsaühistu kaudu toetust küsides on toetuse määrad kaks korda suuremad.

Loe täpsemalt toetuste lehelt.