Metsameede

Milliseid töid toetatakse?

 • Hooldusraie kuni 30-aastases puistus
 • Kasvavate puude laasimine
 • Ulukikahjustuste ennetamine
  • repellendi soetamine ja kasutamine
  • tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja kasutamine
 • Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamine
  • kahjustuse kõrvaldamine
  • uue metsakultuuri rajamine
  • maapinna mineraliseerimine loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks
  • metsauuenduse hooldamine
 • Männikärsaka ja juurepessu vastase tõrjevahendi soetamine ja kasutamine

Metsaühistud saavad taotleda toetust ka metsaseadmete ja tarvikute soetamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks.

 

Meetme 8.6 (sh hooldusraie) eelarve on 1,89 mln eurot. Meetme 8.3 (taimehaiguste ja tulekahju ennetamine) ja meetme 8.4 (kahjustatud metsa taastamine) eelarve on 426 000 eurot.

Toetuse taotlusi saab esitada 15. septembrist kuni 5. oktoobrini. 

 

Loe lähemalt!