Metsaomanike nõustamise toetus

Planeeritav vooru toimumise aeg: 04.03-13.03

Erametsaomanike nõustamise toetuse eesmärk on tagada parimatel teadmistel põhinev metsa majandamine ja metsaressursi efektiivsem kasutamine.