Natura metsa toetus

Taotluse esitamise tähtaeg on 4.aprill – 22. aprill 2022

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Natura toetust saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale. Toetuse määrad on:

  • Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.
  • Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

2020. aastast kehtib erametsaomanikele täiendav 5000 euro suurune tulumaksuvabastus metsamaterjali ja raieõiguse müügilt ning Natura 2000 erametsamaa toetustelt.
Alates 2020. aasta taotlemisest (väljamakse 2021. aasta kevadel),  Natura metsa toetuse füüsilisest isikust erametsaomanikust taotleja osas PRIA tulumaksu enam kinni ei pea. Võimalik tulumaksukohustus arvestatakse välja Teile tuludeklaratsioonis.

Loe tulumaksusoodustuse kohta lähemalt SIIT.

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis!

Loe taotlemise kohta lähemalt SIIT.