Pärandkultuuri säilitamise toetus

Taotluse esitamise tähtpäev on 1. juuli 2019.

Toetatakse erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti korrastamist, hooldamist, säilitamist, tähistamist, sellele avaliku juurdepääsu tagamist, eksponeerimist, kaardistamist ja arhiivimaterjalide kogumist. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.

Loe täpsemalt toetuste lehelt.