Üraskikahjustuste ennetamise toetus

Toetuse eesmärk on ennetada üraskite tekitatavaid kahjustusi erametsades.