Metsa uuendamise toetus (II voor)

Metsa uuendamise toetuse eesmärk on tagada metsaressursi kvaliteedi parandamine ja metsamaa tootmispotentsiaali efektiivsem kasutamine pärast raiet või metsa hukkumist.

Toetuse kohta saab lähemalt lugeda siit.