Metsaühistute kontaktid

Mets on suur väärtus, kuid ta kasvab aeglaselt, nõuab hoolt ja läbimõeldud tegutsemist. Kui vajate oma metsa hoidmisel ja majandamisel tuge, tasub kõigepealt pöörduda metsaühistusse.

Kõigi metsaühistute kontaktid leiad siit:

Metsaühistu nimi


Koduleht/kontakt


Ambla Metsaühistu


toomas.lemming@gmail.com


Eesti Kaugmetsaomanike Liit


Külasta metsaühistu veebilehte


Eesti Metsamajandajate Selts


Külasta metsaühistu veebilehte


Eesti Metsaühistu


Külasta metsaühistu veebilehte


Hiiumaa Metsaselts


Külasta metsaühistu veebilehte


Läänemaa Metsaühistu


Külasta metsaühistu veebilehte


Metsahuviliste Selts


Külasta metsaühistu veebilehte


Metsanduse Arendamise Ühing


Külasta metsaühistu veebilehte


Metsaühistu Eesti Metsad


Külasta metsaühistu veebilehte


Minu Mets


Külasta metsaühistu veebilehte


Palamuse Metsaselts


Külasta metsaühistu veebilehte


Põhja-Eesti Metsaühistu


Külasta metsaühistu veebilehte


Põlvamaa Metsaühistu


Külasta metsaühistu veebilehte


Pärnumaa Metsaomanike Selts


Külasta metsaühistu veebilehte


Rakvere Metsaühistu


Külasta metsaühistu veebilehte


Saare valla erametsaomanike ühing


piret.kriisa@gmail.com


Saaremaa Metsaühing


Külasta metsaühistu veebilehte


Tallinna Metsaomanike Selts


metsaomanik@gmail.com


Tartu Jahimeeste Metsaselts


Külasta metsaühistu veebilehte


Timber.ee Metsaühistu


Külasta metsaühistu veebilehte


Valgamaa Metsaühistu


Külasta metsaühistu veebilehte


Vardi Metsaühistu


Külasta metsaühistu veebilehte


Viljandimaa Metsaselts


Külasta metsaühistu veebilehte


Viru-Lemmu Metsaselts


Külasta metsaühistu veebilehte


Virumaa Metsaühistu


Külasta metsaühistu veebilehte


Visa Metsaühistu


visametsad@gmail.com


Vooremaa Metsaühistu


Külasta metsaühistu veebilehte


Võrumaa Metsaühistu


Külasta metsaühistu veebilehte


Vändra Metsaühing


Külasta metsaühistu veebilehte


Ühinenud Metsaomanikud


Külasta metsaühistu veebilehte


 

Kui vajad oma metsaga seoses nõu, siis leia enda metsa asukohajärgne metsaühistu ning küsi sealt julgelt abi.

Metsaühistu on erametsaomanikke ühendav organisatsioon, mille liikmed saavad igakülgset ja professionaalset abi enda metsamurede lahendamisel. Tavaliselt on tegu mittetulundusühinguga. Ühistute süsteemi toimimist toetab ka riik. Eestis on mitukümmend metsaühistut ja nende liikmete arv on kasvutrendis. 2024. aasta alguse seisuga on metsaühistutega liitunud 17 469 metsaomanikku. Metsaühistusse võib pöörduda iga metsaomanik, kes tunneb, et vajab abilist metsaasjade ajamisel. Metsaühistute spetsialistidel on ülevaade puiduturul toimuvast, riiklikest toetustest ja kõigest muust, mis metsaomanikule oluline. Metsaühistu on justkui „võtmed kätte“ teenust pakkuv organisatsioon, mida võib usaldada ka raietööde korraldamisel, kuna asjaajamine on läbipaistev ning metsaomaniku huve silmaspidav. Samuti aitab ühistu uue metsapõlve loomisel.

Metsa majandamisega alustamiseks on oluline metsa kohta käiva andmestiku ehk metsamajandamiskava olemasolu. Ülevaatlikus kavas on ära toodud kõik majandamiseks vajalikud andmed: kasvava metsa tagavara, soovitused raieteks ja metsauuendustööde tegemiseks. Majandamiskava tellimisel saab abi kohalikust metsaühistust. Pärast kava valmimist saab ühistu aidata ka metsale vajalike tegevuste organiseerimisel.

18Shares