Korduma kippuvad küsimused

Metsaomanikel on olnud hulk küsimusi, mis kipuvad korduma. Panime koos metsakonsulendiga õppematerjaliks kirja vastused sagedamini küsitud teemadel.
Tegu on Erasmus+ projekti Network for Educated European Forest Owners (EFO) raames loodud õppematerjaliga.

Kuna metsas on iga olukord erinev ja võib sõltuda erinevatest detailidest, soovitame enne suurte otsuste tegemist kindlasti nõu pidada ka metsaühistu ja konsulendiga!

Millest alustada?

Milliseid dokumente on vaja metsa majandamisega alustamisel?

Milline on metsa majandamisel esimene samm?

Kuidas valida metsamajanduskava tegijat?

Kas metsa majandada on mõistlikum füüsilise isiku või ettevõtjana?

Kui suur peab olema metsakinnistu, et ennast ja oma peret elatada?

Kuidas majandada metsa, kui ise elan välismaal?

Mis on metsaühistu?

Kuidas mulle metsaühistust kasu on?

 

Õigused ja piirangud

Kas ma pean luba küsima, et oma metsast küttepuid raiuda?

Kuidas saan teada looduskaitselistest piirangutest minu metsas?

Kas mul on võimalik piirangute seadmisel kaasa rääkida?

Kas ma saan teada, mida minu metsas kaitstakse?

Millal võidakse mul keelata oma metsa minna?

Kas piirangute eest makstakse mulle hüvitist?

Mis on marjulistele-seenelistele minu metsas lubatud ja mis mitte?

Kas võin ka keelata oma metsas liikumise ja jahi pidamise?

Millistel tingimustel võin oma metsas jahti pidada ja korraldada?

Kellele teatada õigusrikkumisest metsas?

Kui metsateed on rikutud, siis kuidas nõuda, et need korda tehtaks?

 

Metsa ja puidu ost ja müük

Kas metsa tasub osta investeeringu eesmärgil?

Kuidas saada teada oma metsakinnistu väärtus?

Kuidas metsa väärtust tõsta?

Kuidas käituda tüütute helistajatega, kes soovivad minu metsa osta?

Millal on mõistlik sõlmida kasutusvalduse leping?

Kuidas võrrelda erinevaid pakkumisi ja nende hindu?

Kuidas saan teada, mis minu metsa puidust edasi saab?

Kuidas arvestatakse puidu sortimente?

Kuidas kontrollida, et raiutud puidukogused vastavad tegelikkusele?

Mis kasu on mulle FSC või PEFC sertifikaadist?

 

Metsa majandamine

Mis on metsa majandamise hea tava?

Kellega pean kooskõlastama kavandatava raie?

Mis on metsateatis?

Milliste tööde puhul ma metsateatise esitama pean?

Kas raiuda metsa ise või tasub palgata töömehed?

Kas metsamajandamiskavas toodud andmed puidutagavara kohta on täpsed?

Kas eelistada metsatöödel harvesteri või saemehi?

Kas uuendusraiet teha on mõistlik ainult talvel?

Kas harvendusraiet võib teha ka suvel?

Kas linnurahu ajal on raie tegemine keelatud?

Mida saan teha, et raiete käigus metsa „rööpaid“ ei tekiks?

 

Metsa uuendamine

Kui palju maksab metsa uuendamine?

Milline puuliik uuendamiseks valida?

Kuidas tunnen ära kvaliteetse istiku?

Millist puuliiki kasvatada on majanduslikult kõige tasuvam?

Kuidas istutatud metsa hooldada?

Milliseid tööriistu on vaja metsa istutamisel?

Millal ja kuidas tellida istikuid?

Millal jätta metsa looduslikule uuenemisele ja millal on targem istutada?

Millised tööd tuleb teha, kui jätan metsa looduslikule uuenemisele?

Mis juhtub, kui ma ei teegi metsas midagi ja lasen sel lihtsalt kasvada?

 

Koostöö

Mis on maade jahindusliku kasutamise leping?

Mis on metsaühistu?

Kuidas mulle metsaühistust kasu on?

Mis vahe on metsaühistul ja metsafirmal?

Mille järgi metsaühistut valida?

Kuidas metsaühistuga liituda saab?

Kui suur on metsaühistu liikmemaks?

Kes on metsaühistu liikmed?

Kas ma saan ka ise metsaühistu tegemistes kaasa rääkida?

Kes on konsulent?

Kas konsulent on erapooletu nõuandja?

Mis on konsulendi sõltumatuse deklaratsioon?

 

Seadused

Millistest seadustest peab metsaomanik juhinduma?

Kuidas saan teada kavandatavatest planeeringutest, mis toovad majandamispiiranguid?

Milliseid dokumente on vaja, kui tahan metsatehinguid teha oma vanemate nimel?

 

Toetused

Milliste tööde eest toetust makstakse?

Millal saan teada, kas sain taotletud toetust või mitte?

Mille järgi otsustatakse, kes saab toetust ja kui palju?

Kui palju võtab aega elektroonilise toetustaotluse täitmine?

Kuidas kontrollitakse metsatoetuste kasutamist?

Kellelt toetuste kohta lisainfot küsida?

 

Metsa kaitse

Mida teha, kui minu metsas elab kobras?

Kuidas ära tunda ja jagu saada metsakahjuritest?

Kuidas toimida, kui minu metsa räsis torm?

Miks peaks sulalume puudelt maha pühkima?

 


Tegu on Erasmus+ projekti EFO raames koostatud õppematerjaliga.
Loe projekti kohta lähemalt SIIT.

 

0Shares