Natura metsa toetus (ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura ala)

 

Järgmine taotluse esitamise võimalus on 4.-22.04.2019.

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

NB! Natura infopäev toimub 21. märtsil Tartu külje all Märjal. Loe täpsemalt SIIT.

Natura toetust saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale. Toetuse määrad on:

  • Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.*
  • Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.*

*Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni tulumaks.
Loe toetuse deklareerimisest lähemalt siit.

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis.

Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega või mobiil-ID-d! E-PRIA portaali saab sisse logida ka pangalinkide kaudu.

Natura hüvitise taotlemiseks on võimalik anda ka volitus. Loe lähemalt SIIT. Paberil allkirjastatud volituse võib saata PRIAsse. Vormid leiad allpoolt vajutades “lisadokumentide vormid”.

E-PRIAsse saab sisse logida uue portaali kaudu, taotluse esitamiseks tuleb sealt edasi liikuda vanasse e-PRIAsse valides siniselt menüüribalt “vana e-PRIA”.

Lisainfot Natura toetuse kohta saab küsida Erametsakeskusest aadressil natura@eramets.ee või telefonidel 683 6058, 5668 3263, 5683 3428.

Natura taotluste esitamisel saab abi metsaühistutest. Vaata metsaühistute vastuvõtuaegu SIIT!

2018. a oli toetuse eelarve  4,32 miljonit eurot. Erametsakeskus teeb toetuse otsused hiljemalt 30. aprilliks 2019. a. PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 30. juuniks 2019. a.

Loe toetuse tingimuste kohta täpsemalt maaluministri 22.04.2015 määrusest nr 39 “Natura 2000 erametsamaa toetus“.

Toetusega seotud seadused ja määrused

Lisadokumentide vormid

Toetusõiguslike metsaalade kaart

Sageli esitatud küsimused

 

Natura metsa toetuse andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

25Shares