Natura metsa toetus (ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura ala)

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Natura toetust saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale. Toetuse määrad on:

  • Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.*
  • Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.*

Hüvitis on tulumaksuga maksutatav:

1.01.2015 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi muutusid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused tulumaksuga maksustatavaks.
Muudatus kehtib ka erametsamaale makstava Natura 2000 hüvitise puhul.  Ilma tulumaksuta on hüvitise määr sihtkaitsevööndis 88 eurot hektari kohta aastas, piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 48 eurot hektari kohta aastas.
Loe hüvitise deklareerimisest lähemalt siit.

Alates 2020. a kehtib tulumaksusoodustus:

Riigikogu kiitis 15. aprillil 2020. aastal heaks tulumaksuseaduse muudatused, mille järgi on käesolevast aastast metsast saadud tulu kuni 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba. Maksusoodustuse alla läheb ka Natura metsa hüvitis.
Lähemalt saad lugeda SIIT.
Juhend täiendava tulumaksuvabastuse kasutamiseks erametsaomanikele on rahandusministeeriumis välja töötamisel, jagame seda erametsaportaalis kohe, kui see saab avalikuks.
_____

2019. a esitatud taotluste kohta on otsused tehtud. Igale hüvitise taotlejale on otsus nähtav e-PRIA portaalis (vana e-PRIA) lehel Dokumendid >> Erametsakeskuse dokumendid. Vooru eelarve oli 4,39 miljonit eurot. Piiranguvööndi hüvitise määraks arvutati 52,52 eurot hektari kohta. Loe tulumaksuga seotud erisuse kohta siit.

2020. a on eelarve 4 385 610 eurot. 2020. a kevadel esitatud taotluse kohta tehakse otsus hiljemalt 30.04.2021 ja PRIA maksab hüvitise välja hiljemalt 30.06.2021.

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis.

Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega või mobiil-ID-d! E-PRIA portaali saab sisse logida ka pangalinkide kaudu.

Natura hüvitise taotlemiseks on võimalik anda ka volitus. Loe lähemalt SIIT. Paberil allkirjastatud volituse võib saata PRIAsse. Vormid leiad allpoolt vajutades “lisadokumentide vormid”.

E-PRIAsse saab sisse logida uue portaali kaudu, taotluse esitamiseks tuleb sealt edasi liikuda vanasse e-PRIAsse valides siniselt menüüribalt “vana e-PRIA”.

Lisainfot Natura toetuse kohta saab küsida Erametsakeskusest aadressil natura@eramets.ee või telefonidel 5668 3263, 5683 3428.

Loe toetuse tingimuste kohta täpsemalt maaeluministri 22.04.2015 määrusest nr 39 “Natura 2000 erametsamaa toetus“.

 

Toetusega seotud seadused ja määrused

Lisadokumentide vormid

Toetusõiguslike metsaalade kaart
Otselink kaardile

Sageli esitatud küsimused

 

Natura metsa toetuse andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

48Shares