Natura metsa hüvitis (ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura ala)

Järgmine taotluse esitamise võimalus on 2022. a.

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Natura hüvitist saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale. Hüvitise määrad on:

  • Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.
  • Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis.

Taotlus tuleb esitada igal aastal uuesti!

Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega, mobiil-ID-d või Smart-ID-d. Pärast portaali sisenemist tuleb valida esindatav ning liikuda vanasse e-PRIAsse taotlust esitama.

Natura hüvitise taotlemiseks on võimalik anda ka volitus. Loe lähemalt SIIT. Paberil allkirjastatud volituse võib saata PRIAsse. Vormid leiad lehe altpoolt vajutades “lisadokumentide vormid”.

Lisainfot Natura hüvitise kohta saab küsida Erametsakeskusest aadressil natura@eramets.ee või telefonidel 5668 3263, 5683 3428.

2021. a esitatud taotluste kohta tehakse otsus hiljemalt 30.04.2022. Toetus makstakse välja hiljemalt 30.06.2022. Vooru eelarve on 5 miljonit eurot.

Loe toetuse tingimuste kohta täpsemalt maaeluministri 22.04.2015 määrusest nr 39 “Natura 2000 erametsamaa toetus“.

Vajadusel saab lisada e-PRIAs täidetud taotlusele digitaalselt allkirjastatud lisadokumente. Soovi korral võib need saata eraldi e-kirjaga või posti teel.

Lisadokumentide soovituslikud vormid:

1. Kaasomaniku nõusolek

Kaasomaniku nõusolekuga lubavad kaasomanikud ühel kaasomanikest taotleda toetust ja loobuvad sel aastal kaasomandis olevale maale toetuse taotlemisest. Toetuse summa kantakse ühe kaasomaniku arvele, kelle nimi on kirjas taotluse vormil.

2. Kaasomanike ühine avaldus

Kaasomanike ühise avaldusega taotlevad kaasomanikud toetust ühiselt ja kõik peavad täitma kõiki toetuse saamise tingimusi ning olema kantud PRIA kliendiregistrisse. Toetuse summa kantakse ühe kaasomaniku arvele, kelle nimi on kirjas taotluse vormil.

3. Taotluse muutmise avaldus

4. Teavitus kinnisasja võõrandamisest (saab esitada 22. aprillist kuni 20.juulini)

5. Avaldus metsaala kandmiseks keskkonnaregistri kaardile (esita enne 31. detsembrit)

6. Volikirja vorm asjaajamiseks PRIAga on leitav SIIT (saada PRIAsse)

Toetusõiguslike metsaalade kaart

Otselink kaardile

Sageli esitatud küsimused

Tulumaksuga maksustamine

 

Natura metsa toetuse andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

48Shares