Segametsade kasvatamine

Segamets on kahest või enamast puuliigist koosnev mets, mis erineb üheliigilisest metsast ehk puhtpuistust nii kasvuoludelt kui ka kasvatamis- ja
kasutamisviisidelt.

Segametsad võivad olla okas-segametsad, leht-segametsad
või leht-okas-segametsad. Eesti klimaatilistes oludes on viljakama mullaga
kasvukohatüüpides segametsa kasvatamine puhtpuistust otstarbekam.
Seevastu teatud ekstreemsete omadustega muldadel on eelistatud puhtpuistu,
näiteks mänd leede-liivmuldadel või sanglepp lodualadel.

Segametsade kasvatamise plussid ja miinused:

Peamised võimalikud segapuistute liigilised kombinatsioonid Eestis

Erametsakeskuse ja Keskkonnaministeeriumi koostöös valminud segametsade kasvatamise juhendi erametsaomanikele saab alla laadida lehekülje allosast.

Segametsade rajamisest ja edasisest hooldusest räägib allolevates videotes Vardi metsaühistu juhatuse liige Taavi Ehrpais: 

0Shares