Statistika

2023. a Natura metsa ning looduskaitseliste piirangute toetuse taotlusvoorus taotleti KIKist looduskaitseliste piirangute järgimise eest hüvitisi enam kui 75 855 hektarile metsamaale. Kokku esitas taotluse 5348 metsaomanikku.

Toetus Taotletud kogus (ha) Taotletud summa Omanike arv
Natura mets 67 467 6 477 751 4 858
sh piiranguvöönd 34 633 2 077 998
sh sihtkaitsevöönd 32 834 4 399 753
Looduskaitseliste piirangute toetus 8 388 503 275 490

 

Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetuse taotluse esitas 4858 metsaomanikku kokku pea 67 500 hektarile.

Natura metsa toetuse taotlemine maakonniti 2023:

Metsaala asukoha maakond Sihtkaitsevöönd (ha) Piiranguvöönd (ha)
Võru maakond 1 589 8 022
Pärnu maakond 5 093 3 693
Valga maakond 1 838 6 251
Harju maakond 3 170 4 215
Saare maakond 5 146 1 766
Rapla maakond 4 170 2 142
Lääne-Viru maakond 2 268 2 902
Lääne maakond 2 592 1 137
Järva maakond 1 849 1 141
Tartu maakond 1 138 922
Viljandi maakond 1 195 566
Hiiu maakond 965 779
Ida-Viru maakond 966 281
Põlva maakond 231 678
Jõgeva maakond 624 137
Kokku 32 834 34 633

 

Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuse taotluse esitas 490 metsaomanikku. Kokku taotleti toetust ca 8400 hektarile kogusummas 503 275 eurot.

Looduskaitseliste piirangute toetuse taotlemine maakonniti 2023:

Metsaala asukoha maakond Taotletud pindala (ha)
Ida-Viru maakond 1 288
Harju maakond 929
Lääne-Viru maakond 899
Rapla maakond 809
Jõgeva maakond 761
Viljandi maakond 683
Valga maakond 678
Järva maakond 512
Võru maakond 430
Tartu maakond 402
Pärnu maakond 349
Saare maakond 301
Põlva maakond 170
Lääne maakond 125
Hiiu maakond 53
Kokku 8388

Metsa uuendamise toetuse 2023. a I vooru kokkuvõte:

Maakonniti jagunes I voorus taotlemine tegevuste lõikes järgmiselt:

Maakond Istutamine (ha) Maapinna ettevalmistus (ha) Metsauuenduse hooldamine (ha)
Harju maakond 278 274 67
Hiiu maakond 12 37 0
Ida-Viru maakond 57 46 13
Jõgeva maakond 180 223 22
Järva maakond 174 216 106
Lääne maakond 97 193 8
Lääne-Viru maakond 313 423 172
Põlva maakond 199 207 69
Pärnu maakond 237 176 68
Rapla maakond 203 188 73
Saare maakond 103 108 44
Tartu maakond 157 210 52
Valga maakond 145 195 26
Viljandi maakond 365 353 271
Võru maakond 173 243 166
Kokku 2695 3093 1155

 

Kokku rajati toetuse abil uus metsapõlv 2695 hektarile ning erametsadesse istutati enam kui 4,6 mln uut puud.

Metsade uuendamisel istutati toetuse abil enim kuuske, mändi ja kaske:

Puuliik Taotletud pindala Algtihedus tk/ha Istutatud taimede arv
Kuusk 1475,2 1500 2212725
Mänd 518,1 2600 1347086
Kask 644,0 1500 965940
Sanglepp 27,1 1500 40710
Laialehised 0,2 1500 300
Muu 30,6 1500 45885

 


Metsa uuendamise toetuse statistika 2017-2022

Tegevuste jaotus pindala järgi:

 

Maapinna ettevalmistus (ha) Istutamine (ha) Kultuuri hooldamine (ha) Kokku
2017 2263 1615 2315 6193
2018 2432 2169 2634 7235
2019 2272 2580 2837 7689
2020 2616 2682 3429 8728
2021 2918 2322 3163 8403
2022 2510 2722 2745 7977

 


Toetuse eelarve jagunemine 2017-2022 (€):

 

Füüsiline isik Juriidiline isik FIE Kokku
2017 622 815 236 280 40 881 899 976
2018 840 385 349 315 56 745 1 246 445
2019 915 456 304 474 75 565 1 295 496
2020 997 095 389 008 79 403 1 465 506
2021 931 964 426 540 76 594 1 435 099
2022 1 001 341 401 054 77 321 1 479 716

 


Toetuse rahastamise määr voorude kaupa 2017-2022:

Voor
2017 I 1415,2
2017 II 378,4
2018 I 1554,8
2018 II 1760,8
2019 I 1295,9
2019 II 761,7
2020 I 1118,9
2020 II 1279,2
2021 I 1538
2021 II 1635,2
2022 I 1257,7
2022 II 1735

Toetuste saajate nimekirjadega saab tutvuda siin.


Puiduturu ülevaateid 2011-2022 saab vaadata siit.

0Shares