Metsandusalane nõustamine

Metsaomanikke nõustavad kõigis metsa majandamisega seotud küsimustes metsaühistute juures tegutsevad konsulendid.

Kes on konsulent?

Konsulent on metsanduse ekspert, kellele on omistatud konsulendi kutse metsanduse valdkonnas. Ta on enamasti metsandusalase kutse- või kõrgharidusega ja vähemalt kolmeaastase töökogemusega. Tema töö on korrastatud ja korrektse teabe edastamine metsaomanikule. Oma töös peab konsulent lähtuma konsulentide kutse-eetikast.

Kuidas konsulenti valida?

Konsulendid tegutsevad metsaühistute juures. Konsulendi leidmiseks on kõige lihtsam võtta ühendust metsaühistuga. Võib pöörduda ka otse konsulendi poole.

Metsaomanikul on õigus valida konsulent ükskõik millise ühistu juurest. Võib valida konsulendi sellest ühistust, mis asub elukohale kõige lähemal või mis asub metsale lähemal. Kui valida konsulent sellest piirkonnast, kus asub mets, on konsulendi kohalesõitmise kulu kõige väiksem. See kulu tuleb tasuda metsaomanikul.

Milliste teemadega võib konsulendi poole pöörduda?

Levinumad metsandusalased nõustamisteemad on:

 • metsa üldine seisund: metsa ligikaudse väärtuse määramine; metsa tervisliku seisundi hindamine;
 • metsamajandusalane nõuanne: vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd; metsakasvatuslik nõustamine; metsa majandamine lähiaastatel;
 • metsaparandustööde tegemine: koosluse parandamise võtted; kuivenduse vajadus ja teostamine (kuivendussüsteemide ülevaatus, kuivenduskraavide hooldamine, kuivendusvõrgud jne); maaparandus; maapinna ettevalmistamine;
 • erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (KIK, PRIA);
 • metsa majandamiseks vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid raie tegemiseks);
 • metsakahjustused: ulukikahjustuste fikseerimine ja vältimise võimalused; tormikahjustuste likvideerimine ja tormimurru alade majandamine; kahjustatud metsa taastamine; üraski kahjustused;
 • noorendike hooldus
 • rajatud metsakultuuride kasvatamine ja hooldamine; taimekasvatus;
 • raie (harvedus-, sanitaar-, uuendus-, lageraie) tegemise võimalused (k.a tasuvus); raiete põhimõtted erinevates puistutes; raieala määramine;
 • raie- ja kahjustatud metsalankide uuendamine; põllumaade metsastamine;
 • õigusalane abi: metsaseaduse uued muudatused; metsade majandamise muutus seoses uue eekirjaga;
 • Muud teemad.

Mis nõu saamine maksab?

Nõuandeteenuse hind metsaomaniku jaoks sõltub nõustamisvajaduse mahust, metsa asukohast (transpordikulu), teemast ja muust. Osaliselt toetab nõuandeteenuse osutamist riik. Täpse teenuste hinnakirja teada saamiseks võtke ühendust metsaühistuga.

Täielik nimekiri kõikidest nõustamisteemadest

Metsaühistud ja nende kontaktid

Metsanduse konsulendid ja nende kontaktid

Eesti konsulentide kutse-eetika

 

Küsimusi metsanduse konsulentide kohta võib esitada KIKi erametsaosakonna telefonil 5683 1803 või e-posti aadressil siseriiklik@kik.ee.

0Shares