Puiduenergia

Puiduenergia – metsakasutuse arenev suund

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. a direktiiv (2009/28/EÜ) taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta seab eesmärgiks, et aastaks 2020 peab taastuvenergia osakaal kogu energiatarbimisest olema Eestis 25% ning biokütuste osakaal Eesti transpordis 10%. Praegu on kogu taastuvenergeetika osakaal 15-17%, biokütuse kasutamise osakaal u 1%. Energiatootmiseks vajatakse aastaks 2020 ligi 1/3–1/2 võrra rohkem puitu kui praegu kasutatakse. Nii on energiasektorist kujunemas lähiaastatel metsandusvaldkonnale oluline partner. Et uusi puidukasutuse võimalusi paremini ära kasutada on metsandusala asjatundjal vajalik end energiateemadega kurssi viia – tihu- ja ruumimeetri kesksest mõtlemisest peab jõudma energiaühikute tundmiseni. Et hõlbustada orienteerumist puiduenergia valdkonnas, kogub Erametsakeskus käesolevale leheküljele erinevaid bioenergiaga seotud materjale.

Kasulikku lisainfot puiduenergeetika kohta

0Shares