Tugisüsteem erametsaomanikule

Erametsaomanikele mõeldud tugisüsteemi abil saavad Eesti erametsad hästi majandatud.

 

*Alates 1. jaanuarist 2023 ühinesid Erametsakeskus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Erametsakeskus jätkab oma senist tööd Keskkonnainvesteeringute Keskuse metsaosakonnana.

Täpsemalt saab tugisüsteemi osaliste rolli kirjeldada nii:

Organisatsioon Asutaja Tegevus Metsaomaniku kasu
Keskkonnainvesteeringute Keskus Riik Toetuste vahendamine erametsaomanikele, teavitustegevused metsaomanikele, projektide elluviimine jms. Otsene toetus metsakasvatustöödeks.
Erametsaomanikke abistav teave on kättesaadav.
Kohalikud metsaühistud Metsa-omanikud Metsamajandustööde organiseerimine, metsaomanike nõustamine, abi toetuste taotlemisel ja muud abistavad tegevused. Vahetu abimees metsaomanikule metsaga seotud küsimustes.

Muid metsanduslikke organisatsioone, nii avalikust kui erasektorist, käsitleme erametsanduse tugisüsteemi partneritena.

0Shares