Tugisüsteem erametsaomanikule

See on erametsaomanikke abistavate tegevuste kogum, mille tulemusena saavad erametsad hästi majandatud. Abi pakuvad erinevad organisatsioonid, kes süsteemis paiknevad nii:

tugisusteem

Täpsemalt saab tugisüsteemi osaliste rolli kirjeldada nii:

 

Organisatsioon Asutaja Tegevus Metsaomaniku kasu Koduleht
Kohalikud metsaühistud Metsa-omanikud Metsamajandustööde organiseerimine, metsaomanike nõustamine, abi toetuste taotlemisel ja muud abistavad tegevused Vahetu abimees metsaomanikule https://www.eramets.ee
SA Erametsakeskus Riik Toetused erametsaomanikele Arendustegevus (metsaühistute arendamine, metsaomanike üldine teavitamine, erinevatel teemadel projektide elluviimine jms.) Otsene toetus metsakasvatustöödeks Erametsanduslik üldteave on kättesaadav https://www.eramets.ee/
Eesti Erametsaliit MTÜ Metsa-ühistud Erametsaomanike huvide esindamine (metsa)poliitikas Parem majanduskeskkond erametsade majandamiseks http://www.erametsaliit.ee
Keskühistu Eramets TÜ Metsa-ühistud Erametsaomanike tulundusliku ühistegevuse üleriigiline edendamine (puidu turustamine, taimede hankimine jms) Parem puiduhind ja metsataimede ostuvõimalus
Eesti Puidumüügikeskus TÜ Metsa-ühistud Metsaühistute ühine puidumüük Parem puiduhind http://www.timbertrade.ee

Metsanduslikud organisatsioonid nii avalikust kui erasektorist, kelle põhitegevus ei ole suunatud erametsaomanikele, on käsitletavad erametsanduse tugisüsteemi partneritena (näiteks Eesti Metsaselts, Eesti Metsa- ja Puidutööstusliit, Keskkonnaamet jms ).

0Shares