Ühinenud Metsaomanikud MTÜ õppepäev

Ühinenud Metsaomanikud MTÜ ootab osalema bioloogilise mitmekesisuse õppepäevale 21.10.2021. Koguneme kell 10:30 Märjamaal Koluvere mnt ja Pärnu mnt ristil https://kaart.delfi.ee/?bookmark=0230957ff099746fdfd1f5e67796d356. Sealt liigume autodega edasi Märjamaa naabruses asuvatesse metsadesse. Metsas veedame ca 4 tundi. Palun anna enda tulekust teada, https://forms.gle/jJTPMNzyUEbgWq918 või telefonil 53824350 või meiliaadressil anett@eestimetsad.ee, nii saame arvestada pirukasööjaid.

Põlvamaa Metsaühistu infopäev

„PEFC Eesti Metsastandard ja nõuded metsaomanikule“ Infopäev on mõeldud ennekõike erametsaomanikele, kes on PEFC grupisertifikaadi liikmed. Tutvustatakse metsasertifitseerimise olemust, rahvusvahelise PEFC ja PEFC Eestit ning seotud standardeid sh Eesti Metsastandardit ning nõudeid metsaomanikule. Lektor: Eve Rebane. Rühmanõustamine toimub 22.10.2021 algusega kell 10:00. Orienteeruv kestvus 2 tundi. Toimumiskoht Metsajõe, Laupa küla, Järvamaa. Lisainfo: Tarmo Lees, 5300 […]

Võrumaa Metsaühistu rühmanõustamine

„Metsakultuuride hooldamine“ Rühmanõustamine toimub pühapäeval 24.10.2021 algusega kell 10:00. Vaatleme erinevate puuliikidega rajatud ja looduslikult uuenenud metsakultuure ning anname nõu, kuidas neid alasid hooldada. Rühmanõustamise viib läbi Võrumaa Metsaühistu konsulent Aavo Saks. Toimumiskoht Kuuklaoja kinnistu, Luutsniku küla, Rõuge vald, Võrumaa. Kogunemine Luutsniku ja Luutsniku side bussipeatuste vahepeal tee ääres. Info: Aavo Saks tel. 518 5587 […]

Võrumaa Metsaühistu rühmanõustamine

„Noore metsa hooldamine“ Rühmanõustamine toimub laupäeval 30.10.2021 algusega kell 11:00. Näitame, kuidas teha väljaraiutavate puude valikut valgustusraie ja harvendusraie puhul erinevate puuliikidega rajatud noortes metsades. Näitame ka, kuidas harvendusraie tegemisel teostada ATV-ga metsamaterjali väljavedu ning arutleme, mis juhul ja millist metsamaterjali võiks selliselt välja vedada. Rühmanõustamise viib läbi Võrumaa Metsaühistu konsulent Aarne Volkov. Kogunemine Laagri […]