Raamatud ja trükised

Statistiline info Eesti metsandussektori kohta on koondatud aastaraamatutes Mets. Väljaanded sisaldavad metsaomandi, -varude, -uuendamise, -tulekahjude, metsa tervisliku seisundi ja õigusnormide eiramisega seonduvaid peatükke ning teavet metsaga seotud raietest, jahindusest, majandusest, teadusest ja õppetööst.

INFOMATERJALID:

•   Metsapõlengute ennetamine (2024)
•   Metsmik I: Raie planeerimine
•   Metsmik II: Puidu müük
•   Metsmik III: Metsa dokumentatsioon
•   Metsmik IV: Kohustused ja maksustamine
•   Metsmik V: Metsa majandamise vormid
•   Metsmik VI: Seadusandlus
•   Metsaomaniku maksuteatmik 2021 (2021)
•   Segametsade kasvatamine. Juhend erametsaomanikule (2021)
•   Kuuse-kooreürask. Kuidas teda ära tunda ja ära hoida? (2020)
•   Märka lindu! Juhised metsaomanikule (2020)
•   Metsaomaniku maksustamine. Erinevad valikud metsa majandamisel (2018)
•   Ühine mets (2018)
•   Lehtmetsade kasvatamine (2016, täiendatud trükk)
•   Metsatehnika ja -tarvikud (2016)
•   Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine  (2016)
•   Pärandkultuur ja metsamajandus (2016)
•   Metsamaaparandustööd (2015)
•   Ümarpuidusortimendid ja optimaalne järkamine (2015)
•   Metsakultuuride ja noore mesa hooldamine (2015)
•   Metsaomanik ja maksud (2015)
•   Tugisüsteemi voldik (2014)
•   Puitkütus (2014, uuendatud trükk)
•   Omaniku ja külalise õigused eramaal (2014, uuendatud trükk)
•   Metsa uuendamine (2014, uuendatud trükk)
•   Metsateed. Juriidilisi näpunäiteid omanikele ja kasutajatele (2013)
•   Jüri Järvis erinevad ÕPPEMATERJALID
•   Metsa hindamine (Jüri Jänes, Allar Padari, 2004)
•   Säästev metsamajandus ja metsa sertifitseerimine (PEFC)
•   The Foundation Private Forest Center

RAAMATUD:

•    Abiks Metsataimekasvatajale lae alla siit!
    Aastaraamat ERAMETS 2013-2016 (koostanud Viio Aitsam, 2017)
•    Metsaomaniku käsiraamat (koostanud Viio Aitsam)
•    Erametsanduse aastaraamat 2011‒2012. Vaata siit!
•    Mets ei kasva hooleta. Kümme juttu Eesti erametsaomanike elust (Viio Aitsam, 2011) Vaata siit!
•    Eesti Erametsaliit: Taasiseseisvunud Eesti metsaomanike koostöö kujunemise lugu (Viio Aitsam, 2010). Vaata siit!
•    Metsaomanik ja maksud (Jaanus Aun, 2007) Vaata siit!
•    Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine (Tartu 2001) – tekstiosa koos mustvalgete joonistega
•    Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine (Tartu 2001) – tervikmaterjal koos kõigi värvifotodega

METS EESTI KINNISVARATURUL- Hillar Punamäe, Lembit Maamets
Vaata siit!

PÕLLUMAA METSASTAMISEGA MUUTUB KÕLVIK, MITTE SIHTOTSTARVE
ÄRIPÄEV, 23.01.2006
Vaata siit!

METSASTAMISTOETUSTE PÕHJENDATUSE FINANTSMAJANDUSLIK ANALÜÜS
Vaata siit!

ÜLEVAADE TEADUSLIKEST UURIMUSTEST JUUREPESSU VASTASE BIOTÕRJE RAKENDAMISE KOHTA PÕHJAMAADES
Vaata siit!

AJAKIRJAD:

Õppeleht Sinu Mets (kuni 2022) Vaata siit!

 

0Shares