Raamatud ja trükised

METSMIK  

1 Raie planeerimine PDF
2 Puidu müük PDF
3 Metsa dokumentatsioon PDF
4 Kohustused ja maksustamine PDF
5 Metsa majandamise vormid PDF
6 Seadusandlus PDF
1 Raie planeerimine- VAATA RAAMATUNA
2 Puidu müük- VAATA RAAMATUNA
3 Metsa dokumentatsioon- VAATA RAAMATUNA
4 Kohustused ja maksustamine- VAATA RAAMATUNA
5 Metsa majandamise vormid- VAATA RAAMATUNA
6 Seadusandlus- VAATA RAAMATUNA


INFOMATERJALID:

•   Metsaomaniku maksustamine. Erinevad valikud metsa majandamisel (2018)
•   Ühine mets (2018)
•   Lehtmetsade kasvatamine (2016, täiendatud trükk)
•   Metsatehnika ja -tarvikud (2016)
•   Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine  (2016)
•   Pärandkultuur ja metsamajandus (2016)
•   Metsamaaparandustööd (2015)
•   Ümarpuidusortimendid ja optimaalne järkamine (2015)
•   Metsakultuuride ja noore mesa hooldamine (2015)
•   Metsaomanik ja maksud (2015)
•   Tugisüsteemi voldik (2014)
•   Puitkütus (2014, uuendatud trükk)
•   Omaniku ja külalise õigused eramaal (2014, uuendatud trükk)
•   Metsa uuendamine (2014, uuendatud trükk)
•   Metsateed. Juriidilisi näpunäiteid omanikele ja kasutajatele (2013)
•   Järvis. J. 2013. Forest measurement with relascope. Tartu. 11 p. Vaata siit!
•   Järvis. J. 2010. Metsa relaskoopmõõtmine. II trükk. Tartu. 20 lk. Vaata siit!
•   Metsa mitmekülgne kasutamine Eestis (2009)
•   Vääriselupaigad (Kadi Kõiv, 2008)
•   Metsa hindamine (Jüri Jänes, Allar Padari, 2004) Vaata siit!
•   Säästev metsamajandus ja metsa sertifitseerimine (PEFC)
•   Metsanduslik sõnastik prantsuse-eesti-prantsuse Vaata siit!
•   The Foundation Private Forest Center
•    Private Forestry In Estonia
•    Sihtasutus Erametsakeskus

RAAMATUD:

   Aastaraamat ERAMETS 2013-2016 (koostanud Viio Aitsam, 2017)
  Metsaomaniku käsiraamat – TELLI RAAMAT SIIT!
•    Erametsanduse aastaraamat 2011‒2012. Vaata siit!
•    Mets ei kasva hooleta. Kümme juttu Eesti erametsaomanike elust (Viio Aitsam, 2011) Vaata siit!
•    Erametsakeskus 1999-2009
•    Eesti Erametsaliit: Taasiseseisvunud Eesti metsaomanike koostöö kujunemise lugu (Viio Aitsam, 2010). Vaata siit!
•    Lehtmetsade kasvatamine (Hardi Tullus, 2009)
•    Era- ja põllumajandus metsad Eestis (Ivar Etverk, Toivo Meikar, 2008)
•    Erametsa aastaraamat 2008
•    Metsaomanik ja maksud (Jaanus Aun, 2007) Vaata siit!
•    Metsaomaniku juriidiline abimees (Jaanus Aun, 2007)
•    Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine (Märt Hanso, Heino Õunap, 2006)
•    Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine (Jüri Jänes, 2001)

RAHVATARKUSI PUIDUVARUMISEST – Lembitu Tarang
Vaata siit!

METS EESTI KINNISVARATURUL- Hillar Punamäe, Lembit Maamets
Vaata siit!

PÕLLUMAA METSASTAMISEGA MUUTUB KÕLVIK, MITTE SIHTOTSTARVE
ÄRIPÄEV, 23.01.2006
Vaata siit!

ERAMETSANDUSE PROBLEEMID EESTIS – Meelis Piirisalu bakalaureusetöö
Vaata siit!

METSASTAMISTOETUSTE PÕHJENDATUSE FINANTSMAJANDUSLIK ANALÜÜS
Vaata siit!

ÜLEVAADE TEADUSLIKEST UURIMUSTEST JUUREPESSU VASTASE BIOTÕRJE RAKENDAMISE KOHTA PÕHJAMAADES
Vaata siit!

0Shares