Raamatud ja trükised

[bookshelf cat=”metsmik” container_width=”500″ color_bcg_title=”#ffffff” bookshelf_color=”#cccccc” x1=”” color_close_lightbox=”#ffffff” x2=”” color_bcg_lightbox=”#ffffff”]Metsmik[/bookshelf]

Tarkvara RaieWin võimaldab kasvava metsa mahu ja väärtuse arvutamist puidusortide kaupa
Kasutusjuhend lae alla siit!
Tarkvara lae alla siit!

INFOMATERJALID:

•   Metsaomaniku maksustamine. Erinevad valikud metsa majandamisel (2018)
•   Ühine mets (2018)
•   Lehtmetsade kasvatamine (2016, täiendatud trükk)
•   Metsatehnika ja -tarvikud (2016)
•   Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine  (2016)
•   Pärandkultuur ja metsamajandus (2016)
•   Metsamaaparandustööd (2015)
•   Ümarpuidusortimendid ja optimaalne järkamine (2015)
•   Metsakultuuride ja noore mesa hooldamine (2015)
•   Metsaomanik ja maksud (2015)
•   Tugisüsteemi voldik (2014)
•   Puitkütus (2014, uuendatud trükk)
•   Omaniku ja külalise õigused eramaal (2014, uuendatud trükk)
•   Metsa uuendamine (2014, uuendatud trükk)
•   Metsateed. Juriidilisi näpunäiteid omanikele ja kasutajatele (2013)
•   Jüri Järvis erinevad ÕPPEMATERJALID
•   Metsa hindamine (Jüri Jänes, Allar Padari, 2004) Vaata siit!
•   Säästev metsamajandus ja metsa sertifitseerimine (PEFC)
•   Metsanduslik sõnastik prantsuse-eesti-prantsuse Vaata siit!
•   The Foundation Private Forest Center
•    Private Forestry In Estonia
•    Sihtasutus Erametsakeskus

RAAMATUD:

•   Abiks Metsataimekasvatajale lae alla siit!
   Aastaraamat ERAMETS 2013-2016 (koostanud Viio Aitsam, 2017)
•   Metsaomaniku käsiraamat (koostanud Viio Aitsam) – küsi raamatut Erametsakeskuse kontorist
•    Erametsanduse aastaraamat 2011‒2012. Vaata siit!
•    Mets ei kasva hooleta. Kümme juttu Eesti erametsaomanike elust (Viio Aitsam, 2011) Vaata siit!
•    Eesti Erametsaliit: Taasiseseisvunud Eesti metsaomanike koostöö kujunemise lugu (Viio Aitsam, 2010). Vaata siit!
•    Metsaomanik ja maksud (Jaanus Aun, 2007) Vaata siit!
•    Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine (Tartu 2001) – tekstiosa koos mustvalgete joonistega
Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine (Tartu 2001) – tervikmaterjal koos kõigi värvifotodega

METS EESTI KINNISVARATURUL- Hillar Punamäe, Lembit Maamets
Vaata siit!

PÕLLUMAA METSASTAMISEGA MUUTUB KÕLVIK, MITTE SIHTOTSTARVE
ÄRIPÄEV, 23.01.2006
Vaata siit!

ERAMETSANDUSE PROBLEEMID EESTIS – Meelis Piirisalu bakalaureusetöö
Vaata siit!

METSASTAMISTOETUSTE PÕHJENDATUSE FINANTSMAJANDUSLIK ANALÜÜS
Vaata siit!

ÜLEVAADE TEADUSLIKEST UURIMUSTEST JUUREPESSU VASTASE BIOTÕRJE RAKENDAMISE KOHTA PÕHJAMAADES
Vaata siit!

0Shares