Raamatud ja trükised

Metsmik

Raie planeerimine

Puidu müük

Metsa dokumentatsioon

Kohustused ja maksustamine

Metsa majandamise vormid

Seadusandlus

Tarkvara RaieWin võimaldab kasvava metsa mahu ja väärtuse arvutamist puidusortide kaupa
Kasutusjuhend lae alla siit!
Tarkvara lae alla siit!

INFOMATERJALID:

 

•   Metsaomaniku maksuteatmik 2021 (2021)
•   Segametsade kasvatamine. Juhend erametsaomanikule (2021)
•   Kuuse-kooreürask. Kuidas teda ära tunda ja ära hoida? (2020)
•   Märka lindu! Juhised metsaomanikule (2020)
•   Metsaomaniku maksustamine. Erinevad valikud metsa majandamisel (2018)
•   Ühine mets (2018)
•   Lehtmetsade kasvatamine (2016, täiendatud trükk)
•   Metsatehnika ja -tarvikud (2016)
•   Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine  (2016)
•   Pärandkultuur ja metsamajandus (2016)
•   Metsamaaparandustööd (2015)
•   Ümarpuidusortimendid ja optimaalne järkamine (2015)
•   Metsakultuuride ja noore mesa hooldamine (2015)
•   Metsaomanik ja maksud (2015)
•   Tugisüsteemi voldik (2014)
•   Puitkütus (2014, uuendatud trükk)
•   Omaniku ja külalise õigused eramaal (2014, uuendatud trükk)
•   Metsa uuendamine (2014, uuendatud trükk)
•   Metsateed. Juriidilisi näpunäiteid omanikele ja kasutajatele (2013)
•   Jüri Järvis erinevad ÕPPEMATERJALID
•   Metsa hindamine (Jüri Jänes, Allar Padari, 2004)
•   Säästev metsamajandus ja metsa sertifitseerimine (PEFC)
•   Metsanduslik sõnastik prantsuse-eesti-prantsuse Vaata siit!
•   The Foundation Private Forest Center
•    Private Forestry In Estonia
•    Sihtasutus Erametsakeskus

RAAMATUD:

•   Abiks Metsataimekasvatajale lae alla siit!
   Aastaraamat ERAMETS 2013-2016 (koostanud Viio Aitsam, 2017)
•   Metsaomaniku käsiraamat (koostanud Viio Aitsam) – küsi raamatut Erametsakeskuse kontorist
•    Erametsanduse aastaraamat 2011‒2012. Vaata siit!
•    Mets ei kasva hooleta. Kümme juttu Eesti erametsaomanike elust (Viio Aitsam, 2011) Vaata siit!
•    Eesti Erametsaliit: Taasiseseisvunud Eesti metsaomanike koostöö kujunemise lugu (Viio Aitsam, 2010). Vaata siit!
•    Metsaomanik ja maksud (Jaanus Aun, 2007) Vaata siit!
•    Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine (Tartu 2001) – tekstiosa koos mustvalgete joonistega
Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine (Tartu 2001) – tervikmaterjal koos kõigi värvifotodega

METS EESTI KINNISVARATURUL- Hillar Punamäe, Lembit Maamets
Vaata siit!

PÕLLUMAA METSASTAMISEGA MUUTUB KÕLVIK, MITTE SIHTOTSTARVE
ÄRIPÄEV, 23.01.2006
Vaata siit!

ERAMETSANDUSE PROBLEEMID EESTIS – Meelis Piirisalu bakalaureusetöö
Vaata siit!

METSASTAMISTOETUSTE PÕHJENDATUSE FINANTSMAJANDUSLIK ANALÜÜS
Vaata siit!

ÜLEVAADE TEADUSLIKEST UURIMUSTEST JUUREPESSU VASTASE BIOTÕRJE RAKENDAMISE KOHTA PÕHJAMAADES
Vaata siit!

0Shares