Eesti Erametsaliit

MTÜ Eesti Erametsaliit (asutatatud 1992 Eesti Talumetsaliiduna) on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud).

Põhimõte
Tegevuses lähtutakse demokraatia, säästliku arengu ja keskkonnahoidliku metsakasutuse põhimõtetest. Erametsaomanike struktuuri arendatakse ühistulistel printsiipidel – kõigil liikmetel on võrdsed võimalused organisatsiooni töös kaasa lüüa.

Tegevus
Erametsaliidu põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas. Tugeva esindusorganisatsiooni loomise nimel aidatakse kaasa metsaomanike üle-eestilisele organiseerumisele ning tehakse konstruktiivset koostööd riigi ja kolmanda sektori esindajatega.

Erametsanduses on Erametsaliidu peamisteks koostööpartneriteks KIK, kui metsanduslike toetuste jagaja ning majandustehingutes Eesti Puidumüügikeskus ja Keskühistu Eramets. Eesti Erametsaliit on üle-euroopalise metsaomanike ühingu CEPFi liige.

Suhtlemine liikmetega
Vahendatakse liikmetele metsanduslikku informatsiooni ja kaitstakse nende seisukohti metsapoliitilisel tasandil. Erinevate projektide kaudu toetatakse liikmesorganisatsioonide tegevust.

Kõigil Erametsaliidu struktuuriga liitunud metsaomanikel on võimalus saada liikmekaart, mis annab õiguse mitmete teenuste saamiseks soodushinnaga.

Lisainfo: www.erametsaliit.ee

0Shares