Õigusaktid

Olulisemad metsandust reguleerivad õigusaktid leiad siit:

Metsaseadus vaata siit!

Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine vaata siit!

Metsa majandamise eeskiri vaata siit!

Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu
vaata siit!

Metsateatise vorm ja esitamise kord vaata siit!

Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm vaata siit!

Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded vaata siit!

Looduskaitseseadus vaata siit!

Jahiseadus vaata siit!

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus –
vaata siit!

Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord vaata siit!

 

Toetuste taotlemiseks vajalike õigusaktide täpsema nimekirja ja viited leiad Erametsaportaalist iga toetuse juurest.

0Shares