Väliskoostöö projektid

Hetkel käimasolevad projektid:

PROJEKT PROJEKTI KODULEHT
Baltic ForBio https://www.eramets.ee/baltic-forbio/
Net4Forest https://www.eramets.ee/net4forest/

Varasemalt oleme osalenud allolevates projektides:

PROJEKT PROJEKTI KODULEHT
FEEC https://www.eramets.ee/feec
EFO https://www.eramets.ee/erasmus-_efo/
WETNet – Wood Energy Training Network https://www.eramets.ee/wetnet-wood-energy-training-network/
Wood Energy & Cleantech https://www.eramets.ee/puiduenergia/wood-energy-cleantech/
ProForest  https://www.eramets.ee/valiskoostoo/proforest/
Grundtvig – ADFOR https://www.eramets.ee/grundtvig_-_adfor_/
0Shares