Wood Energy & Cleantech

„Woodenergy & Cleantech“ on Läänemere regiooni koostööd edendav (INTERREG IVA) projekt, mille eesmärk on edendada puidu ja puiduenergia kasutamist ning anda sisendeid ja planeerida reaalseid investeeringuid energiasektori valdkonnas.

Projekti sihtgrupid on metsaomanikud ning praegused ja tulevased puitkütuse kasutajad, sh kohalikud omavalitsused.

Projektis osalevad erasektor ja avaliksektor ning teised huvigrupid, kes on huvitatud rohelisema ühiskonna arendamisest. Projekti rakendatakse kolmes Läänemere piirkonnas 6 projektipartneri kaudu (Tartu – Eesti, Vidzeme – Läti, Östergötland – Rootsi).

Projekt kestab 32 kuud ja selle edukaks rakendamiseks kasutatakse kombineeritud lähenemist (poliitika ja planeerimine – äri ja puidusektor – tehnoloogia ja töötlemine) ning piiriülest koostööd.

Wood Energy and Cleantech projekt on ettevalmistav etapp tulevikuks, kus saavad nõustamist kõik kodumaised puitkütuse tootjad ja tarbijad.


Lisainfo:
eramets@eramets.ee

 

Projekti partnerid

Rootsist:
Östergotlandi maakonna nõukogu (Linköping) (juhtpartner)
Rootsi Metsaagentuur (Västervik)
Eestist:
Eesti Maaülikool (Tartu)
Erametsakeskus (Tallinn)


Lätist:

Läti Riiklik Metsateenistus Vidzeme regioonis (Ozolnieki)
Vidzeme regiooni planeerimisosakond (Cēsis)

 

 

0Shares