Mis on metsaühistu?

Metsaseadusega on määratud, et metsaühistu on mittetulundusühing ja tulundusühistu, mille põhikirjakohane tegevus on metsa majandamine ning mille liikmed on füüsilised ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kellel on metsamaa.

Kellele see on?
Piirkondlikele ja ühiste huvidega erametsaomanikele

Metsaühistu teenused liikmetele:
•    Organiseerida piirkonnas ühiste huvidega metsaomanikud
•    Metsaomanike nõustamine, nõustamisteenuse osutamine
•    Ühistegevus, ühisürituste organiseerimine (kokkusaamised, väljasõidud, konkursid, võistlused)
•    Teabe edastamine metsaomanikele, teabepäevade korraldamine
•    Abistab toetuste taotlemisel, toetuse taotluste koostamine (EMK, PRIA)
•    Huvide kaitse kohalikul tasandil (jahiõigus, keskkonnakaitselised piirangud jms)
•    Ühise majandustegevuse korraldamine (näiteks puidu ühismüügi organiseerimine, liikmete koostöö organiseerimine metsatööde korraldamisel jne)

Faktid metsaühistute kohta:
Eestis on umbes 113 000 erametsaomanikku, kelle seas metsaühistutega liitunuid üle 12 tuhande. Seevastu ühistutesse koondunud metsaomanike omandis oleva erametsamaa pindala on üle 500 000 ha ehk pea pool erametsamaa kogupindalast (aastaraamatu Mets 2016 andmetel on erametsamaa pindala üle 1 miljoni hektari).

Vaata kõigi metsaühistute kontakte SIIT.

Leia metsaühistu oma maakonnast:

0Shares

Eesti

placeholder