Mis on metsaühistu?

Metsaühistu on metsaomaniku esimene partner metsa majandamisel. See on piirkondlikke ja ühiste huvidega metsaomanikke koondav organisatsioon, kus pakutakse metsanduslikku nõustamist ja erinevaid metsamajanduslikke teenuseid.

Metsaseadusega on määratud, et metsaühistu on mittetulundusühing ja tulundusühistu, mille põhikirjakohane tegevus on metsa majandamine ning mille liikmed on füüsilised ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kellel on metsamaa.

Metsaühistu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mis otsustab nii põhikirja muutmist, määrab ja kutsub tagasi juhatuse liikmeid ning kinnitab majandusaasta aruande. Üldkoosolekul otsuste tegemisel on igal liikmel üks, teistega võrdne hääl.Fakte metsaühistute kohta

Eestis on ca 104 000 erametsaomanikku, kelle seas metsaühistutega liitunuid üle 17 000 (2024. a alguse seisuga). Ühistutesse koondunud metsaomanike omandis oleva erametsamaa pindala on pea pool kogu Eesti erametsamaa kogupindalast.

Eestis on ligi 30 aktiivselt tegutsevat metsaühistut.


Kõigi metsaühistute kontaktid leiad SIIT!

0Shares