Metsa inventeerimise toetus

Planeeritav vooru toimumise aeg: 02.12-16.12
Metsa inventeerimise toetuse andmise eesmärk on soodustada metsaressursi kohta andmete kogumist ja metsaressursi jätkusuutlikku kasutamist. Toetuse kohta saab lähemalt lugeda siit.