Metsamajandamiskavade koostajad

Alates 01.05.2004 kehtib metsakorraldustööde teostajatele atesteerimise ja tegevusloa omamise nõue. Soovitame erametsaomanikel tellida metsa inventeerimise (metsamõõtmise) teenust tegevusloaga metsakorraldusettevõtetelt. Teie metsades tööd tegev metsakorraldaja peaks olema tunnustatud, st isik kes on Keskkonnateabe Keskusele sooritanud eksami ja katsetöö.

Tegevusloaga metsakorraldusettevõtete register asub siin!

Metsakorraldaja tunnistust omavate isikute nimekiri asub siin! 

Lähemalt lugege Keskkonnaagentuuri kodulehelt www.keskkonnaagentuur.ee

0Shares