Metsa inventeerimise toetus

emklogo_tunnuspilt

Taotluse esitamise tähtpäev on 16. detsember 2020
Vooru eelarve on 150 000 eurot

Kui soovid toetust küsida, anna soovist oma metsaühistule aegsalt teada – kuna metsaühistul on vaja aega taotluse kokkupanemiseks, siis viimasel hetkel pöördudes ei pruugi andmed enam taotlusesse jõuda.

Mida toetatakse?

Toetatakse metsamajandamiskava kokkupanemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist. Inventeerimisandmed peavad olema koostatud ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist.

Toetust saab taotleda metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete kohta, kusjuures toetust maksatakse üks kord kümne aasta jooksul. Vaadatakse toetuse väljamaksmise kuupäeva. Inventeerimisandmed võivad olla kantud metsaregistrisse taotluse esitamise aastal või sellele eelneval kahel kalendriaastal.

Kes saab toetust küsida?

Toetust võib taotleda ainult metsaühistu, kellel on taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget. Metsaühistu võib küsida toetust oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta. Erametsaomanikul on toetuse saamiseks võimalus liituda endale sobiva metsaühistuga.

Vaata metsaühistute kontakte SIIT.

Kuidas esitada taotlus?

Taotluse saab esitada ainult e-PRIAs portaalis, kus saab täita andmed määruse lisalt 1 ja lisalt 5. Taotluse esitamiseks tuleb pärast portaali sisselogimist liikuda vanasse e-PRIAsse. Kui on soov kedagi volitada taotlust täitma või esitama, saab seda teha uues e-PRIAs. Loe täpsemalt SIIT.

Lisainfot saab küsida telefonilt 5683 1805 ning e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.

Kui suur on toetus?

Toetuse määr on kuni 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta. Arveid ja maksekorraldusi enam esitama ei pea.

Millal toetus välja makstakse?

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, arvutatakse toetuse rahastamise määr iga metsaomaniku kohta.

Kõik toetuse saamise tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

 

Toetusega seotud seadused ja määrused

Korduma kippuvad küsimused

5Shares