Metsa inventeerimise toetus

emklogo_tunnuspilt

Taotluse saab esitada vaid metsaühistu kaudu, selleks tuleks ühistuga ühendust võtta hiljemalt novembri lõpus. 

Taotluse esitamise tähtpäev on metsaühistutele 16.12.2019, viimasel päeval pöördudes ei pruugi teie andmed enam ühistaotlusesse jõuda.

Toetusvooru eelarve on 250 000 eurot.

Mida toetatakse?

Toetatakse metsamajandamiskava kokkupanemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist. Inventeerimisandmed peavad olema koostatud ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist.

Toetust saab taotleda metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete kohta, kusjuures toetust maksatakse üks kord kümne aasta jooksul. Vaadatakse toetuse väljamaksmise kuupäeva. Inventeerimisandmed võivad olla kantud metsaregistrisse taotluse esitamise aastal või sellele eelneval kahel kalendriaastal.

Kes saab toetust küsida?

Toetust võib taotleda ainult metsaühistu, kellel on taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget. Metsaühistu võib küsida toetust oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta. Erametsaomanikul on toetuse saamiseks võimalus liituda endale sobiva metsaühistuga.

Vaata metsaühistute kontakte SIIT.

Kuidas esitada taotlus?

Taotluse saab esitada ainult e-PRIAs portaalis, kus saab täita andmed määruse lisalt 1 ja lisalt 5.

Lisainfot saab küsida telefonilt 5683 1805 ning e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.

Kui suur on toetus?

Toetuse määr on kuni 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta. Arveid ja maksekorraldusi enam esitama ei pea.

Millal toetus välja makstakse?

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, arvutatakse toetuse rahastamise määr iga metsaomaniku kohta.

 

Kõik toetuse saamise tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

 

Toetusega seotud seadused ja määrused

Korduma kippuvad küsimused

5Shares