Eesti maaelu arengukava toetused metsaomanikele

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetab maaelu arengut täiendades muid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika vahendeid (näiteks otsetoetused ja turukorralduse abinõud), ühtekuuluvuspoliitikat ja Euroopa Liidu ühist kalanduspoliitikat.

SA Erametsakeskus korraldab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest rahastatavate metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse (meede nr 8, n-ö Metsameede) ja Natura metsa toetuse (meede nr 12) andmist ning saab selleks MAK 2014–2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

Lisainfo MAK 2014-2020 rakendamise ja meetmete kohta Maaeluministeeriumi lehelt.

0Shares