Kevad

Kevad saabub koos taimede vegetatsiooniperioodi algusega, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur tõuseb püsivalt üle +5°C.

Kevad on tärkamise aeg. Pärast lume sulamist hakkavad õitsema hall lepp, sarapuu, pajud ning taimed, kelle õiepungad on moodustunud sügisel.

Varakevadel jõuab veel maapinna istutamiseks ette valmistada. Aprilli keskel on metsaomanikel tavaliselt käed-jalad tööd täis metsa uuendamisega. Targad on need, kes metsaühistust taimed varakult ära tellisid, sest alles aprillis ärgates ei pruugi soovitud taimi enam jätkuda.

Looduskaitsealuse maa omanikel tasub aprilli alguses meeles pidada Natura metsatoetuse vooru.

Linnuriigis käivad suured ettevalmistused pesitsusajaks. RMK on 15. aprillist 15. juunini välja kuulutanud raierahu, millest ka suur osa erametsaomanikest kinni peavad. See tähendab, et metsas suuri raieid ei tehta ning tegeletakse istutamise ja hooldusraietega.

Metsaalused täituvad kevadlilledega ning nende kõrval tärkavad ka tagasihoidlikumad õitsejad, teistehulgas sarapuu, jalakas ja künnapuu, kask, saar, vaher, tamm, kuusk. Kevadel saab mets juurde hulgaliselt uusi elanikke - sünnivad rebase- ja ilvesekutsikad, metssea põrsad, põdravasikad, kitsetalled ja paljud teised.

1 / 2»