Erametsakeskus hilinenult esitatud taotluste toetussummat ei vähenda

mets

Erametsaomanikud said kuni 22. aprillini esitada taotlusi looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu kompenseerimiseks. Taotluse saab esitada ka hiljem, 17. maini. Kui tavapäraselt on hilinenud taotluste puhul vähendatud toetuse summat iga hilinenud päeva kohta, siis praegu otsustas Erametsakeskus hilinemise eest toetuse summat mitte vähendada.

Seni said kompensatsiooni vaid Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade omanikud ja väljaspool võrgustikku asuvate sihtkaitsevööndis asuvate metsade eest. Nüüd saavad erametsaomanikud toetust ka piiranguvööndi, hoiuala või projekteeritava ala kohta. 

Hüvitise määr rangema kaitserežiimiga sihtkaitsevööndi aladel on 110 eurot/ha, väiksemate piirangute korral piiranguvööndis ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot/ha. Mõlema meetme toetusõiguslikke metsaalasid saab vaadata kaardilt.

Toetuse taotluse saab esitada e-PRIA portaalis. Oluline on teada, et ei pea esitama kahte eraldi taotlust, vaid mõlema meetme toetusõiguslikud alad saab näidata ühes ja samas taotluses. Taotlus tuleb esitada igal aastal uuesti.

Natura 2000 võrgustiku alade toetuse eelarve on 5,015 miljonit eurot, väljaspool Natura 2000 alade puhul võimaldab eelarve rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused. 

Kompensatsioonide kohta saab lugeda täpsemat infot Erametsakeskuse veebist. 

Lisainfot hüvitise kohta saab küsida Erametsakeskusest aadressidel natura@eramets.ee, siseriiklik@eramets.ee või telefonidel 5668 3263, 5683 3428.

0Shares