Metsale vabam hingamine!

Erametsaomanik Martin kutsus konsulent Meelis Matkamäe endaga metsa kaasa, et küsida nõu, kuidas oma metsa paremini hooldada. Muuhulgas sai ta vastused ka küsimustele, mis on kultuurihooldus, valgustusraie, metsaühistu, konsulent ja kuidas metsatööde tarbeks toetusi saada.

Metsa hooldamine ja hooldusraie

Hooldusraie on metsakasvatuslik võte, millega kõrvaldatakse metsast osa puid, et saada kvaliteetsem mets ja ära kasutada puidu kogus, mis looduslikult raieringi jooksul välja langeb. Hooldusraied jagunevad vastavalt metsa vanusele ja tervislikule seisundile: valgustusraied, harvendusraied ja sanitaarraied.

Noore metsa hooldusraied võivad esialgu tähendada metsaomanikule vaid kulutusi või jäävad kulud-tulud tasa. Hooldusraieteta ei ole aga noorel metsal häid väljavaateid tulevikus väärtuslikuks puistuks kujuneda. Tuleb arvestada, et lisaks metsa majandusliku väärtuse parendamisele on hooldusraiete eesmärk ka metsa tervisliku seisundi eest hoolt kanda.

Mis on metsaühistu?

Metsaühistu on metsaomaniku esimene partner metsa majandamisel. See on piirkondlikke ja ühiste huvidega metsaomanikke koondav organisatsioon, kus pakutakse metsanduslikku nõustamist ja erinevaid metsamajanduslikke teenuseid.

Metsaühistu on erametsaomanikke ühendav organisatsioon, mille liikmed saavad igakülgset ja professionaalset abi enda metsamurede lahendamisel. Tavaliselt on tegu mittetulundusühinguga, kuid ühistute süsteemi toimimist toetab ka riik. Eestis on mitukümmend metsaühistut ja nende liikmete arv kasvab kiiresti – ühistutesse on praegu koondunud rohkem kui 16 000 metsaomanikku.

Metsaühistusse võib pöörduda iga metsaomanik, kes tunneb, et vajab abilist metsaasjade ajamisel. Metsaühistute spetsialistidel on ülevaade puiduturul toimuvast, riiklikest toetustest ja kõigest muust, mis metsaomanikule oluline.

Metsaühistu on just kui „võtmed kätte“ teenust pakkuv organisatsioon, mida võib usaldada ka raietööde korraldamisel, kuna asjaajamine on läbipaistev ning metsaomaniku huve silmaspidav. Samuti aitab ühistu uue metsapõlve loomisel.

Liitu metsaühistuga!

Leia endale sobivaim metsaühistu, võta sellega ühendust ja saada liitumisavaldus.

Toetused

Toetuste taotlemisel küsi nõu metsandusvaldkonna konsulendilt või oma piirkonna metsaühistust. KIKi kaudu saab taotleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsandustoetusi. Toetusi saavad erametsaomanikud ja metsaühistud. Siseriiklike toetuste raha tuleb riigieelarvest. Toetust saab näiteks järgmiste tööde jaoks:

  • kultuurihooldus
  • kuni 30-aastase metsa hooldusraie
  • metsamajanduskava

Taotle toetust

Vaata, milliseid metsandustoetusi erametsaomanik oma metsa hooldamiseks läbi metsaühistu taotleda saab.

Anna oma metsale vabam hingamine!

0Shares