Erametsakeskuse üldinfo

SA Erametsakeskus on riigi asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine.

Erametsakeskuse tegevusvaldkonnad:

  • Metsandustoetuste andmise korraldamine
  • Erametsanduse tugisüsteemi arendamine
  • Erametsandusega seotud muu arendustegevus:

SA Erametsakeskus on asutatud 24. märtsil 1999.a. Võru Maavalitsuse poolt Phare projekti raames. Siit leiad Sihtasutus Erametsakeskus põhikirja.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

      

            

      

 

0Shares