Erametsaportaali üldinfo

Erametsaportaali haldab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) metsaosakond. 

KIKi metsaosakond jätkab senist Erametsakeskuse ülesannet metsaomanike kompetentsi tõstmisel ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamisel. Pikemalt loe Erametsakeskuse ja Keskkonnainvesteeringute keskuse ühinemise kohta siit.

Täienduskoolituse koolitusprioriteedid:

 • Konsulentide baasteadmiste programm
  • Metsa- ja keskkonnapoliitika
  • Raamatupidamine ja maksud
  • Ökonoomika, puiduturg ja puiduenergia
  • Nõustamismetoodika
 • Metsaühistute baasteadmiste programm
  • Organisatsiooni juhtimine
  • Raamatupidamine ja maksud
 • Programmivälised koolitused
  • Metsanduslik seadusandlus
  • Praktiline metsakasvatus
  • Info- ja muu tehnoloogia
  • Erametsanduse kevadseminar
  • Ökonoomika, puiduturg ja puiduenergia
  • Erametsanduse seminarid metsaühistute juhtidele

Koolituste ja seminaride materjalid: https://www.eramets.ee/info/ettekanded/.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse korraldatavate riigihangete teated leiate riigihangete registri kaudu: https://riigihanked.riik.ee/.

Endised Erametsakeskuse hankekorrad ja hankeplaanid (kuni 31.12.022) on leitavad siit:

HANKEKORD
Hankekorra muudatus
Hankeplaan_2022
Hankeplaan_2021
Hankeplaan_2020
Hankeplaan_2019
Hankeplaan_2018

SA Erametsakeskuse kvartali aruanded (kuni 31.12.2022)

Bilanss II kvartal 2022
Tulemiaruanne II kvartal 2022
Rahavoogude aruanne II kvartal 2022

Bilanss I kvartal 2022
Tulemiaruanne I kvartal 2022
Rahavoogude aruanne I kvartal 2022

Aruanded võrdluses (kuni 31.12.2022)

Bilanss_vordluses
Tulemiaruanne_vordluses
Rahavoogude_aruanne_vordluses

SA Erametsakeskuse majandusaasta aruanded (kuni 31.12.2022)

SA Erametsakeskus 2021. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2020. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2019. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2018. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2017. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2016. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2015. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2014. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2013. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2012. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2012. aasta tegevusaruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2011. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2010. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2009. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2008. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!

SA Erametsakeskuse avalikud palgad (kuni 31.12.2022)

SA Erametsakeskus avalikud palgad 2021
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2019
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2018
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2017
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2016
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2015
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2014
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2013
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2012
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2011
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2010
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2009
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2008
SA Erametsakeskus avalikud palgad  2007

SA Erametsakeskus asutati 24. märtsil 1999.a. Võru Maavalitsuse poolt Phare projekti raames.  Alates 1. jaanuarist 2023 ühinesid Erametsakeskus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Ühendatud asutuse nimi on Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Liitumise järgselt moodustati Erametsakeskusest KIKi metsaosakond.

SA Erametsakeskus juhtimist reguleerivad dokumendid (kuni 31.12.2022)

Sihtasutus Erametsakeskus põhikiri

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Erametsakeskuse arengukava 2014-2020 pikendatud 2022

Nõukogu töökord

Juhatuse_otsus_töötajate_aususe_ja_erapooletuse_tagamise_ning_taandamise_juhend

Juhatuse_otsus_töötajate_aususe_ja_erapooletuse_tagamise_ning_taandamise_juhendi_muutmine

Keskkonnaministri 29. jaanuari 2016 käskkirja nr 1-21689 „Sihtasutuse Erametsakeskus nõukogu liikmete nimetamine” muutmine

HALDUSLEPING 2019

Keskkonnaministeeriumi 2015. aasta tegevuskava täitmise ja raamatupidamisaruande koostamine 29012016

Keskkonnaministri 29. jaanuari 2016 käskkirja nr 1-2:16:89 „Sihtasutuse Erametsakeskus nõukogu liikmete nimetamine” muutmine 01032019

Keskkonnaministri 29. jaanuari 2016 käskkirja nr 1-2:16:89 „Sihtasutuse Erametsakeskus nõukogu liikmete nimetamine” muutmine 11032019

Metsanduse arengukava algatamise töörühma moodustamine 13032018

Sihtasutuse Erametsakeskus asukoha muutmine ja sellest tulenevalt põhikirja muutmine 25072017

Sihtasutuse Erametsakeskus nõukogu liikmete nimetamine 29012016

Sihtasutuse Erametsakeskus nõukogu liikmete nimetamine” nimetatud liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine 30112018

Sihtasutuse Erametsakeskus põhikirja muutmine 260418

Sihtasutuse Erametsakeskus põhikirja muutmine 29092017

SIHTOTSTARBELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPING 2016

SIHTOTSTARBELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPING 2018

Sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu nr 4-4:18:2 muutmise kokkulepe 2018

Rahvusvaheline koostöö on Eesti erametsanduse arendamise jaoks oluline. Eesti metsandussektor tegutseb Euroopa Liidus avatud turu tingimustel, millest tuleneb otseselt vajadus igakülgse rahvusvahelise koostöö järele. Olulisel kohal on teadmiste ja kogemuste vahetus koostööpartneritega välismaal, olles sealjuures vaheldumisi nii õppija kui õpetaja rollis.

Kui olete huvitatud metsandust puudutavate välisprojektide raames KIKiga koostöö tegemisest, on kontaktisikuks Livia Pošlin (e-post livia.poslin@kik.ee).

Oleme osalenud projektides:

Interreg Baltic Sea Region 2014-2020 projekt Baltic ForBio
Erasmus  projekt Network of knowledge for efficient private forests (Net4Forest)
Erasmus – Network for Educated European Forest Owners (EFO)
Grundtvig – Advisory methodology and system possibilities to educate forest owners, professionals & consultants (ADFOR)
Wood Energy and Cleantech

Bioenergy Promotion
LIFE FFPE
PROFOREST
WETNet – Woodenergy Training Network

0Shares