Erametsakeskuse üldinfo

SA Erametsakeskus on riigi asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine.

Erametsakeskuse tegevusvaldkonnad:

 • Metsandustoetuste andmise korraldamine
 • Erametsanduse tugisüsteemi arendamine

Erametsakeskuse poolt välja kuulutatud hanked

SA Erametsakeskus poolt korraldatavate riigihangete teated leiate riigihangete registri kaudu. https://riigihanked.riik.ee/.

HANKEKORD
Hankekorra muudatus

Hankeplaan_2021

Hankeplaan_2020

Hankeplaan_2019

Hankeplaan_2018

SA Erametsakeskus (reg nr 90005449) korraldab täienduskoolitust metsandusvaldkonna konsulentidele ja metsaühistute võtmeisikutele.

Majandustegevusteate number: 161017
Õppeasutuse EHISe ID: 20192
Õppekavarühm: Metsandus

Täienduskoolituse koolitusprioriteedid:

 • Konsulentide baasteadmiste programm
  • Metsa- ja keskkonnapoliitika
  • Raamatupidamine ja maksud
  • Ökonoomika, puiduturg ja puiduenergia
  • Nõustamismetoodika
 • Metsaühistute baasteadmiste programm
  • Organisatsiooni juhtimine
  • Raamatupidamine ja maksud
 • Programmivälised koolitused
  • Metsanduslik seadusandlus
  • Praktiline metsakasvatus
  • Info- ja muu tehnoloogia
  • Erametsanduse kevadseminar
  • Ökonoomika, puiduturg ja puiduenergia
  • Erametsanduse seminarid metsaühistute juhtidele

Lisainfo metsandusvaldkonna konsulentide ja metsaühistute võtmeisikute koolituste kohta:

Anniki Leppik
SA Erametsakeskus kommunikatsioonijuht
E-post: anniki.leppik@eramets.ee, tel: 5309 8907

Koolituste ja seminaride materjalid: https://www.eramets.ee/info/ettekanded/.

Aruanded

SA Erametsakeskus bilanss 30062020
SA Erametsakeskus rahavoogude aruanne 6 kuud 2020
SA Erametsakeskus tulem 6 kuud 2020

SA Erametsakeskus bilanss 31032020
SA Erametsakeskus rahavoogude aruanne 31032020
SA Erametsakeskus tulemiaruanne 31032020

SA Erametsakekus bilanss 31122019
SA Erametsakeskus rahavoogude aruanne 2019
SA Erametsakeskus tulemiaruanne 2019

Majandusaasta aruanded

SA Erametsakeskus 2020. aasta majandusaata aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2019. aasta majandusaata aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2018. aasta majandusaata aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2017. aasta majandusaata aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2016. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2015. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2014. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2013. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2012. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2012. aasta tegevusaruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2011. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2010. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2009. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!
SA Erametsakeskus 2008. aasta majandusaasta aruannet vaata siit!

Avalikud palgad

SA Erametsakeskus avalikud palgad 2019
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2018
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2017
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2016
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2015
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2014
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2013
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2012
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2011
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2010
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2009
SA Erametsakeskus avalikud palgad 2008
SA Erametsakeskus avalikud palgad  2007

SA Erametsakeskus on asutatud 24. märtsil 1999.a. Võru Maavalitsuse poolt Phare projekti raames. Siit leiad Sihtasutus Erametsakeskus põhikirja.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Nõukogu

SA Erametsakeskus nõukogu on viieliikmeline

Nimi Asutus E-post
Marku Lamp Keskkonnaministeeriumi esindaja marku.lamp@envir.ee
Maret Parv Keskkonnaministeeriumi esindaja maret.parv@envir.ee
Artjom Suvorov Keskkonnaministeeriumi esindaja artjom.suvorov@envir.ee
Kalle Toomet Keskkonnaministeeriumi esindaja kalle.toomet@envir.ee
Merike Saks Rahandusministeeriumi esindaja merike.saks@fin.ee

Juhatus

SA Erametsakeskus juhatus on üheliikmeline

Nimi Amet E-post Telefon
TiinaMitt Juhatuse liige tiina.mitt@eramets.ee 512 9270

SA Erametsakeskus avalikud palgad

Ametikoht Ametiisiku nimi Liikme tasu Teenistus- või töösuhte vorm
Nõukogu liige Marku Lamp 300,00 KEM ministri k/k
Nõukogu liige Maret Parv 300,00 KEM ministri k/k
Nõukogu liige Artjom Suvorov 300,00 KEM ministri k/k
Nõukogu liige Kalle Toomet 300,00 KEM ministri k/k
Nõukogu liige Merike Saks 300,00 KEM ministri k/k

SA Erametsakeskus juhtimist reguleerivad dokumendid

Erametsakeskuse arengukava 2014-2020 pikendatud 2022

Nõukogu töökord

Juhatuse_otsus_töötajate_aususe_ja_erapooletuse_tagamise_ning_taandamise_juhend

Juhatuse_otsus_töötajate_aususe_ja_erapooletuse_tagamise_ning_taandamise_juhendi_muutmine

Keskkonnaministri 29. jaanuari 2016 käskkirja nr 1-21689 „Sihtasutuse Erametsakeskus nõukogu liikmete nimetamine” muutmine

HALDUSLEPING 2019

Keskkonnaministeeriumi 2015. aasta tegevuskava täitmise ja raamatupidamisaruande koostamine 29012016

Keskkonnaministri 29. jaanuari 2016 käskkirja nr 1-2:16:89 „Sihtasutuse Erametsakeskus nõukogu liikmete nimetamine” muutmine 01032019

Keskkonnaministri 29. jaanuari 2016 käskkirja nr 1-2:16:89 „Sihtasutuse Erametsakeskus nõukogu liikmete nimetamine” muutmine 11032019

Metsanduse arengukava algatamise töörühma moodustamine 13032018

Sihtasutuse Erametsakeskus asukoha muutmine ja sellest tulenevalt põhikirja muutmine 25072017

Sihtasutuse Erametsakeskus nõukogu liikmete nimetamine 29012016

Sihtasutuse Erametsakeskus nõukogu liikmete nimetamine” nimetatud liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine 30112018

Sihtasutuse Erametsakeskus põhikirja muutmine 260418

Sihtasutuse Erametsakeskus põhikirja muutmine 29092017

SIHTOTSTARBELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPING 2016

SIHTOTSTARBELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPING 2018

Sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu nr 4-4:18:2 muutmise kokkulepe 2018

Rahvusvaheline koostöö on Eesti erametsanduse arendamise jaoks oluline faktor. Eesti metsandussektor tegutseb Euroopa Liidus avatud turu tingimustel, millest tuleneb otseselt vajadus igakülgse rahvusvahelise koostöö järele. Olulisel kohal on teadmiste ja kogemuste vahetus koostööpartneritega välismaal, olles sealjuures vaheldumisi nii õppija kui õpetaja rollis.

Kui olete huvitatud välisprojektide raames Erametsakeskusega koostöö tegemisest, on kontaktisikuks Livia Pošlin (e-post livia.poslin@eramets.ee).
Erametsakeskuse PIC kood on 953648226.

Erametsakeskus osaleb hetkel alljärgnevates välisprojektides: 

Interreg Baltic Sea Region 2014-2020 projekt Baltic ForBio
Erasmus  projekt Network of knowledge for efficient private forests (Net4Forest)

Varasemalt oleme osalenud allolevates projektides:

Erasmus – Network for Educated European Forest Owners (EFO)
Grundtvig – Advisory methodology and system possibilities to educate forest owners, professionals & consultants (ADFOR)
Wood Energy and Cleantech

Bioenergy Promotion
LIFE FFPE
PROFOREST
WETNet – Woodenergy Training Network

0Shares