WETNet – Wood Energy Training Network

„Woodenergy Training Network“ lühendatult WETNet on Leonardo uuendussiirdeprojekt. Järgmise kahe aasta jooksul arendatakse WETNet projekti jooksul puiduenergia üleeuroopalist ühtset koolituslahendust.

Selleks analüüsitakse ettevõtjate vajadusi, töötatakse välja õppematerjalid ja koolitusmoodul. Lisaks õpetatakse välja „superkoolitajad“ ja luuakse nendevaheline koostöövõrgustik.

Projekti sihtgrupid on metsaomanikud ja puiduenergia teemadega kokkupuutuvad ettevõtjad ning praegused ja tulevased puitkütuse kasutajad.
Projektis osalevad koolitusasutused ja metsandusasutused, kes on huvitatud rohelisema ühiskonna arendamisest. Projekti rakendatakse Suurbritannia Leonardo da Vinci Transfer of Innovation fondist ja osaleb selles kuus riiki ja seitse partnerit. Projekti juhtpartneri Scottish Agriculture College. Koos töötavad kaks organisatsiooni Suurbritanniast ja Prantsusmaa, Austria, Türgi ning Soome asutused.
Projekt kestab 24 kuud.

Projekti kodulehekülg: www.eduforest.eu

Lisainfo:
eramets@eramets.ee

0Shares