Metsatulu maksustamine

2020. aasta  1. maist jõustunud ja algusest tagasiulatuvalt rakendatud tulumaksuseaduse muudatused annavad erametsaomanikele täiendava 5000 euro suuruse tulumaksusoodustuse, mida saab kasutada metsamaterjali või kasvava metsa raieõiguse müügil ning Natura 2000 erametsamaa toetustelt.

Targalt deklareerides võib see teatud juhtudel tähendada, et tulumaksu tasumise kohustust ei teki ka siis, kui saadud tulu ületas nimetatud 5000 eurot.

Näiteks erametsaomanikul, kes pole varasemalt metsamaterjali või raieõigust müünud ja kes ei saa Natura 2000 erametsatoetust ning kes müüs 2020. aastal raieõiguse 15 000 euro eest,
on võimalik 2020.a tuludeklaratsioonis deklareerida saadud tulu 15 000 eurot ning saadud summast 5000 eurot kajastada 2020. aasta kasuna ja ülejäänud 10 000 eurot kanda edasi järgmisesse kolme aastasse.
Kui erametsaomanik 2021 ja 2022. aastal täiendavat metsamaterjali ega raieõigust ei müü, ei teki tal nimetatud kolme aasta lõikes 2020. aasta tehingu pealt tulumaksukohustust, kui ta valib 2021.aasta tuludeklaratsioonis maksustatavaks kasuks 5000 € ja 2022.aasta tuludeklaratsioonis maksustatavaks kasuks 5000 eurot.

Ära müü metsamaad vaid majanda metsa targalt - nii on maksud väiksemad!

Samuti saab maksukohustuse vähendamiseks tulu saamise aastal müüdud osa soetamismaksumuse maha arvata ja metsa majandamisega seotud kulud saab müügitulust maha arvata tulu saamise aastal ja ka kolmel järgneval aastal vastavalt kulu tegemise ajale, kui on nendele aastatele edasilükatud kasu.

17. veebruaril 2021 toimus metsatulude maksustamise teemaline tasuta veebiseminar, kus uut tulumaksusoodustust tutvustas maksuekspert Eha Kütt.
Seminari saab järele vaadata siit (Eha ettekanne algab 53. minutist): 

Eha Kütt kirjutas tulumaksusoodustuse rakendamisest ka õppelehe Sinu Mets 2020. aasta detsembrinumbris.

0Shares