Seminaride ettekanded

Looduskaitseliste piirangute hüvitiste taotlemise infotund 11. aprill 2024

Looduskaitseliste piirangute taotlemine 2024 – Sirli Jakobson, KIK
Toetuste kohapealsed kontrollid 2024 – Priidu Kool, KIK

Hüvitiste infopäeva salvestust on võimalik järele vaadata SIIT.

Metsateatiste infopäev 22. veebruar 2024

Uued seadused ja protsessid – Olav Etverk
Metsateatiste riigilõiv – Jaanus Kala

Metsateatiste infopäeva salvestust on võimalik järele vaadata SIIT.

EPKK infopäev „Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks” 8. detsember 2023

„Perioodi 2023–2027 erametsade kliimamuutustega kohanemise investeeringutoetuse“ tingimuste tutvustusKristine Hindriks, REM
Mida taotlemisel tähele panna ja kuidas taotlust esitada? –  Sirli Jakobson ja Kaiko Kell, KIK
Kohapealsed kontrollidVeljo Kütt, KIK
Metsahooldamise ökoloogia –  Jaan Liira,

EPKK infopäeva salvestust on võimalik järele vaadata SIIT.

Metsaühistute seminar 18.-19. oktoober 2023

Metsa säästvam majandamine – Jaan Liira
KIK metsaosakonna tutvustus – Gunnar Reinapu
LIFE IP Loodusrikas Eesti – Getter Renel
Toetuste mõju ja võimalikud muudatused – Allar Luik
GDPR metsanduses – Kaido Floren

Puiduenergeetika konverents Puit energiaks? 2023

Konverentsi salvestust on võimalik järele vaadata SIIT.

Puit energiaks ja mitte ainultTarmo Tamm, Riigikogu
Ülevaade Eesti puidukasutusestFeliks Sirkas, Keskkonnaagentuur
Puit energiamajanduse dokumentidesIrje Möldre, Kliimaministeerium
Rohepööre riigimetsas – RMK võimalusedJaarek Konsa, RMK arendus- ja kliimaosakonna juhataja
Moodne kaugküte – trendid ja lahendusedJanek Trumsi, Utilitas
Efektiivsema ja puhtama ahjukütte uurimine – Mati Malm ja Mart Hovi, Maaülikool

Küttepuidu hinna ennustamise tulemusi Puit energiaks? konverentsil 2023 vaata siit.

EPKK infopäev „Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades” 23. märts 2023

Perioodi 2023-2027 Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetuse tingimused – Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna peaspetsialist Kristine Hindriks
Natura 2000 elurikkuse soodustamise ja teiste metsandustoetuste taotlemine 2023. aastal – KIK metsaosakonna projektispetsialist Sirli Jakobson
Toetuste kohapealsed kontrollid – KIK kvaliteedinõunik Priidu Kool
Loodussõbralik metsa majandamine – Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi taimeökoloogia kaasprofessor Jaan Liira

Ettekannete arhiiv:

Metsaühistute seminar Vändras 26.-27. septembril 2022

Maksuteave metsaühistutele – Airi Lepassar, MTA
Makstud erametsanduse arendamise toetused ja nendega kaasnenud mõju 2010-2020 – Gunnar Reinapu

Puiduenergeetika konverents Puit energiaks? 2022

Seminari salvestust on võimalik vaadata siit.
Kliimapoliitika ja süsinikuturud – Kädi Ristkok
Süsiniku kaubandusest erasektori vaates – Pille Ligi
RMK süsinikuraport – Hardo Becker
Puidu roll soojusenergia varustuskindluse tagamisel Eestis täna ja lähitulevikus – Siim Umbleja
Puidukasutuse reguleerimine EL tasandil – Mairika Kõlvart

Infopäev „Meede 8 – Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” 6. septembril 2022 

EL metsandustoetuste ülevaade ja uue perioodi ettevalmistuse seis – Kristine Hindriks
Metsandustoetuste taotlemise tingimused – Triin Karin
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse (metsameetme) kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu
Eesti metsanduspoliitika tulevik – Meelis Seedre

RMK metsaülemate ja metsaühistute juhtide kokkusaamine 7.-8. juunil 2022

Erametsakeskuse ülevaade hetkeseisust – Gunnar Reinapu
Võimalikud uued suunad metsanduse ja metsaühistute toetamisel – Allar Luik
Maaomanike roll ja väärtus looduskaitses – Pille Ligi
Raidmete varumisega kaasnevad keskkonnamõjud – Ivar Sibul

Infopäev „Meede 12.2 – Natura 2000 erametsamaa toetus“ 29. märtsil 2022

EL metsandustoetuste ülevaade ja uue perioodi ettevalmistuse seis – Kristine Hindriks
Natura hüvitis ja riiklikud metsandustoetused 2022 – Triin Karin
2021 metsatehingute maksustamine – Ülle Läll
Toetuste kohapealsed kontrollid –  Gunnar Reinapu

Metsanduse üleriigiline infopäev 2. detsembril 2021

Ülevaade maaelu arengukava metsandustoetustest Kristine Hindriks
Ülevaade EL ja siseriiklike toetuste kasutamisest – Triin Karin
Euroopa Liidu põllumajandus- ja metsandustoetuste tulevik 2023-2027 – Katrin Rannik
Metsandustoetuste administreerimise tulevik – Marku Lamp
Ida-Virumaa Biotoodete tehase tutvustus – Indrek Aarna

Infopäeva on võimalik järele vaadata siit.

Puit energiaks? 2021 ettekanded:

Puit energiaks? 2021 salvestus

Wolfgang Becki ettekanne “Kliimamuutuste ja kliimapoliitikaga kaasnevad väljakutsed Euroopa puidutööstustele” eestikeelsete subtiitritega – VAATA SIIT
John Arsenault’ ettekanne “Pelletitööstus Kanadas” eestikeelsete subtiitritega – VAATA SIIT

Puidu väärindamine puidukeemia tootmises ja tulevikuperspektiiv – Jaan Kers
Biokütuste roll energeetikas täna ja tulevikus – Mihkel Annus
Raierahu mõjud Eesti metsa- ja puidutööstusele – Henrik Välja
Metsandusega seotud arengukavad – Meelis Seedre

Küttepuidu hinna ennustamine Puit energiaks? konverentsil

Eesti-Läti virtuaalne õppereis septembris 2021

Eesti ettekanded:
Estonian forestry overview 
Forest planting in Estonia
Minimachines that are being used in Estonia 
Natura 2000 compensation measures in Estonia 
Private forestry in Estonia 
Survey of Estonian private forest owners 
Tending thicket and thinning in Estonia 
State forest management in Estonia

Läti ettekanded: 
Forest owners’ co-operation in Latvia
Forest sector and Latvia’s state forests
Forests in Latvia
Game management in Latvia
The Development of Agricultural and Forestry System in Latvia
Timber measurement system in Latvia

3.09.2021 Metsandustoetuste infopäev 
Puiduturu hetkeseis ja võimalikud arengud – Einar Rannula
Metsandustoetuste taotlemise tingimused – Triin Karin
Metsameetme ja siseriiklike metsandustoetuste kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu
Metsandustoetused – Kristine Hindriks
Infopäeva saab järele vaadata SIIN.

16-17.08.2021 Metsaühistute seminar Pärnumaal 
Forestsoft teenused – Kristjan Veeris
Metsamajanduse arbitraaž – Eve Rebane
Roheline kaart – Eve Rebane

10-11.06.2021 Metsaühistute ja RMK metsaülemate kohtumine Võrumaal 
Erametsakeskuse tegevuste ülevaade 2020. aasta kohta – Gunnar Reinapu
Erametsanduse toetuste rakendamine 2021 – Maris Tõnuri
Tegevus riigiteede kaitsevööndis – Siim Jaksi (Transpordiamet)

3.06.2021 Infoseminar “Kuidas kaitsta erametsas vääriselupaika?”
Seminari saab järele vaadata SIIT (lehekülje allosas on videoaken)
Ettekanded esinejate kaupa:
Andres Hendrikson (Keskkonnaamet) – ettekande saab alla laadida SIIT.
Ave Sadam (Keskkonnaamet) – ettekande saab alla laadida SIIT.
Kati Tael (Erametsakeskus) – ettekande saab alla laadida SIIT.

30.03.2021 Erametsakeskuse toetuste infoseminar
Seminari saab järele vaadata SIIT.
Ettekanded esinejate kaupa:
Kristine Hindriks (Maaeluminsiteerium) – ettekande saab alla laadida SIIT.
Triin Karin (Erametsakeskus) – ettekande saab alla laadida SIIT.
Gunnar Reinapu (Erametsakeskus) – ettekande saab alla laadida SIIT.

02.02.2021 erametsanduse määruse muudatuste lühiseminar
2021 toetused Jaanus Aun
Siseriiklike toetuste määrus Allar Luik

18.11.2020 Miniseminar “Mets kui kinnisvara” Tallinnas Olümpia hotellis 
Seminari saab järele vaadata SIIT.
Metsainvesteering – millistel tingimustel tulus rahapaigutus? – Martin Arula, Toftan AS tegevjuht, Toftani Metsahalduse OÜ juhatuse liige. SLAIDID 
Metsa uuendamise majanduslikud põhjused – kas uuendamine tasub end ära? – Olavi Udam, metsakasvataja. SLAIDID
Tahan saada metsaomanikuks – palju mets maksab ja kuidas alustada? Allar Luik, SA Erametsakeskus arendusnõunik. SLAIDID
Kuidas metsaühistu saab metsa hooldamisel ja selle väärtuse kasvatamisel abiks olla? – Kadri-Aija Viik, MTÜ Ühinenud Metsaomanikud juhatuse esimees. SLAIDID

20.10.2020 maksundusteemaline infopäev Paides
Ühis- ja kaasomandi erisused – Eli Täpp, advokaadibüroo Triniti advokaat. Ava PDF fail.
Metsaomanik ja seadusemuudatused – Eha Kütt, MTA MO peaspetsialist. Ava PDF fail.
Eha Küti praktilised näited metsatulu maksustamisest. Ava PDF fail.
FIDEK 20 E vormi III osa. Ava PDF fail.

22.09.2020 jahindusseminar Jaanihansol 

Keskkonnaameti ülevaade ulukikahjustustest ja nendest teatamisest – Rando Omler, Keskkonnaamet
Maa jahindusliku kasutamise lepingud metsaühistu kogemuse läbi – Reevo Paas ja Kadri-Aija Viik, MTÜ Ühinenud Metsaomanikud
Jahinduslikud maakasutuse lepingud ja nende toimimine, koostöö maakondlikes jahindusnõukogudes – Rein Rosenberg, Eesti Jahimeeste Selts
Jahipiirkondades ja kasutusõiguse lubadest Eesti Erametsaliidu vaatest – Andres Talijärv, Eesti Erametsaliit
Mõningad õiguslikud küsimused jahiseaduse rakendamisel – Mirjam Vili, advokaadibüroo Envirlaw

Puit Energiaks 2020
Euroopa rohelise kokkuleppe mõju Euroopa ja Eesti bioenergia sektorile – Giulia Cancian (inglise keeles)
Puitbiomassi roll Eesti Energiabilansis – Liisa Mällo
Kooreüraski põhjustatud metsakahjustused Euroopas – Hradec Králové, Josef Svoboda (inglise keeles)
Millist mõju avaldab fossiilkütustelt biomassile üleminek tarbija rahakotile ja keskkonnale? – Mihkel Annus
Taastuvkütused Eestis – Alan Vaht
Raidmete pikaajalise ladestamise mõju selle energeetilisele väärtusele – Linnar Pärn

25.06-26.08.2020 metsaühistute seminar Valgamaal

Puitse biomassi atlas – ruumilise analüüsi töövahend puitse biomassi paiknemise hindamiseks – Allar Padari ja Ahto Kangur 
Puitkütuste kasutaja käsiraamatu tutvustus – Ülo Kask
E-konsulendi projekti tutvustus – Allar Luik
Hooldusraiete tasuvusest – Paavo Kaimre 
Mida ja miks on vaja muuta metsaühistute toetamisel – Jaanus Aun 
Siseriiklike toetuste määruse muutmine – Indrek Jakobson

2020. aasta metsandustoetuste infopäevad

Maaeluministeeriumi metsandust puudutavate toetuste ülevaade. Perioodid 2014-2020 ja 2021-2027 – Kristine Hindriks
Metsandustoetuste saamise tingimused, taotluste esitamine ja menetlemine – Triin Karin
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringtoetuse ning siseriiklike erametsanduse toetuste kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu
Puiduturu hetkeseis ja arengusuunad – Enn Sapp, AS Metsä Forest tegevdirektor – Tallinna infopäeva ettekanne 
Puiduturg 2020. aastal – Priit Jõeäär, Keskühistu Eramets. Tartu infopäeva ettekanne.
Puiduturg – Einar Rannula, Eesti puidumüügikeskus Pärnu infopäeva ettekanne.

15-16.01.2020 metsaühistute seminar Vanaõuel

Siseriiklike toetuste määruse uus redaktsioon – Indrek Jakobson, SA Erametsakeskus
Erametsakeskus – tegevusi 2020a – Jaanus Aun, SA Erametsakeskus
Metsa uuendamise majanduslikud põhjendused – Olavi Udam, Ühinenud Metsaomanikud

28.11.2019 metsanduse infopäev hotellis Stand 

Metsanduse toetamise arengud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu – Kristine Hindriks 
Metsameetme ja Natura 2000 toetause rakendamise tulemused – Triin Karin
Ülevaade metsaühistu uuringust – Indrek Jakobson 
Metsandus perioodi 2021-2027 ühise põllumajanduspoliitika meetmete ettevalmistamisel – Kristine Hindriks 
Metsanduse arengukava 2030 – Kristel Järve 
Kas ja kuidas saame üraskikahjustusi ennetada?  – Heino Õunap

Puit Energiaks 2019 
Puiduturu arengud Läänemere regioonis. Per-Ove Nordström
Arengud Balti riikide puiduturul. Igors Krasavcevs
Eesmärgid ja suundumused puiduenergeetikas. Mart Raamat
Kaasaegsete energialahenduste mõju puitkütuse kasutusele hoonete energiavajaduse katmisel. Eduard Latõšov
Keskmise metsaomaniku 10 aasta plaan – uuringu tutvustus. Martin Küttim

Metsaühistute seminar 28.-29.08.2019 Saaremaal 
Maksuteave metsaühistutele. Airi Lepassar.

Metsaühistute seminar ja kohtumine RMK metsaülematega 29.-30.05.2019 Sagadis
RMK osalemine üldplaneeringutes. Andres Sepp
EEML osalemine üldplaneeringutes. Andres Talijärv
Üldplaneeringust KOV silme läbi. Liina Salistu, Alutaguse vald
Erametsanduse tugisüsteem. Jaanus Aun
10 aastat uhistegevust Keskühistus Eramets. Tarmo Lees
TLU_Metsauhistute_uuring. Mihkel Kangur, Aado Keskpaik, Martin Küttim
EMK toetuste kasutamist mõjutavad tegurid. Erametsakeskus
MAK 2030 erametsa ettepanekud. Andres Talijärv
  *MAK kokkulepitud 30.05
EMPL_MAK_2030 üldeesmärgid. Tõnu Ehrpais
Arengud ja tulevikuvaated saetööstuses tööstuse ootused metsaomanikele. Tõnu Ehrpais

Natura 2000 hüvitise ja VEP lepingute sõlmimise infopäev 21.03.2019 Tartus
Natura hüvitiste plevaade märts 2019. Kristine Hindriks, Maaeluministeerium
Natura erametsamaa hüvitise taotlemine. Triin Suur, Erametsakeskus
Erametsanduse toetuste taotlemine. Triin Suur, Erametsakeskus
Natura kohapealne kontroll. Gunnar Reinapu, Erametsakeskus
VEP lepingute sõlmimine. Liilia Tamm, Keskkonnaamet

Maksustamise õppepäev Türil 6.02.2019
Metsaomanik ja maksud. Eha Kütt
metsamaterjal ja raieõiguse deklareerimine 2018 EMK

2019. aasta metsandustoetuste infopäevad
Metsameetme_investeeringutoetuse_kontroll_Gunnar_Reinapu
Natura_kontroll_Gunnar_Reinapu
Metsameetmed Kristine_Hindriks
Koostöö_ja_hooldusraie_Mikk_Link
Investeeringute_elluviimine_Triin_Suur
Toetuste_tingimused_esitamine_ja_menetlemine_Triin_Suur

Metsanduse infopäev Pühajärvel 29.11.2018
Metsanduse toetamise arengud. Kristine Hindriks
EL toetuste tulemused ja SR toetused. Triin Suur
Balti riikide võrdlus. Andres Talijärv
Metsandus perioodi 2021-2027 ühises põllumajanduspoliitikas. Marko Gorban
EL 2021+ eelarveperiood ja Ühtekuuluvuspoliitika. Andrus Pirso
Maaparandusseaduse muudatused. Olev Krist

Metsamaaparandustööde koolitus Valgamaal 8.11.2018
Maaparandus – miks, kus ja kuidas? Toomas Timmusk
Maaparandusseadusest metsaomanikule. Olev Krist

Balti erametsanduse ekspertide kohtumine Sagadis 25.-26.10.2018
The 2nd Baltic private forestry expert level meeting on 25th – 26th of September in Sagadi

Overview of the latest developments in private forestry in Lithuania. Benas Bitauskas
Private forest resources, trends and challenges in Lithuania. Marius Kavaliauskas
Private forests in Lithuania_Forest policy developments since 2016. Nerijus Kupstaitis
EU support to private forestry in Lithuania_RDP 2014-2020 and post 2020. Nerijus Kupstaitis
LULUCF related regulations_possible impact on the forest management in Lithuania. Nerijus Kupstaitis
Forestry support measures in Latvia. Normunds Struve
Overview of the latest developments in private forest sector in Latvia. Arnis Muižnieks
Possible impacts on Latvian private forestry – LULUCF regulations. Normunds Struve
Developments in Estonian private forestry sector. Jaanus Aun
Possibilities of the forest sector in the next CAP. Marko Gorban
Possible impact of LULUCF regulation to forest management. Merje Lesta
Possible impacts of RED2 related to forestry. Rauno Reinberg

Puit energiaks 2018Puit Energiaks 2018
MAK2030 algatamise ja koostamise protsess. Kristel Järve
Energiatootjate varustamisest puiduga 2018. Janar Eelmaa
Metsa heitkoguste vordlustase (FRL). Madis Raudsaar
Metsaühistute energiapuidu praktika. Kadri-Aija Viik
Puit energiaks_120918_Mart Raamat
Puit energiatootmises. Siim Umbleja
Puit_energiaks_LULUCF_12.09 Maris Nikopensius

Metsaühistute kogemuste vahetamise seminar Ida-Virumaal 30.-31.08.2018
Metsaühistud 2018. Jaanus Aun, SA Erametsakeskus
Sertifitseerimistoetuse rakendamine. Indrek Jakobson, Maris Tõnuri (SA Erametsakeskus)
Kokkuvõtteid (tugisüsteemi tagasiside) uuringutest. Priit Põllumäe, Eesti Maaülikool

Loodushoiukoolitus Karulas 26.-27.06.2018
Loodushoid majandusmetsas. FSC vaatevinklist. Ray Raiesmaa
FSC looduskaitse metsaühistus Ühinenud Metsaomanikud. Pille-Riin Ressar
Maaelu Edendamise SA tutvustus. Raul Rosenberg

Nõuandetoetus metsandusvaldkonnas. Riin Kurrikoff

Metsaühistute seminar Ruunaveres 23.-24.05.2018
Rahvusvaheline projekt PROVIDE Eestis. Aado Keskpaik ja Silja Lassur
Tõstatunud juriidilisi küsimusi toetuste menetlemisel. Tiina Mitt

Metsameetme infopäevad mais 2018
Metsanduse arengukava 2021 – 2030 arutelude hetkeseis. Maret Parv/ Karli Ligi
Metsameetme tingimused üldiselt ja selle aasta olulisimad muudatused. Helve Hunt
Toetuse saamise tingimused, taotluste esitamine ja taotluste menetlemine. Investeeringute elluviimine ja toetusraha kasutamine. Triin Suur
Investeeringute ja tegevuste kontrollimine. Gunnar Reinapu

Natura ja siseriiklike toetuste infopäevad märtsis 2018
Kaitstavad loodusobjektid Eestis. Keskkonnaamet – Riina Kotter/ Nele Saluveer/ Eleri Laidma
Natura 2000 erametsamaa hüvitise taotlemine. Triin Suur
Siseriiklikud metsandustoetused 2018. Triin Suur
Natura 2000 erametsamaa hüvitise kohapealne kontroll. Gunnar Reinapu/ Veljo Kütt
Siseriiklike metsandustoetuste kohapealne kontroll. Gunnar Reinapu/ Veljo Kütt

Metsaühistute seminar Pärnumaal 10.-11.01.2018
Erametsakeskus 2017 ja 2018. Jaanus Aun
Luua MK ja metsaühistute koostöövõimalused. Haana Zuba-Reinsalu
Vaade puiduturule. Marek Kase, Stora Enso Eesti
Metsaomanik ja maksud seadusemuudatuste valguses. Eha Kütt

Metsandusliku seadusandluse koolitus Tallinnas 6.12.2017
Metsanduslik seadusandlus. Indrek Veso

Metsanduse infopäev Toosikannu Puhkekeskuses 30.11.2017
Metsanduse toetamise arengud. Helve Hunt
EL toetuste tulemused ja SR toetused. Triin Suur
Toetuste maksmine – miks me seda teeme? Elar Neito
Euroopa Liit pärast aastat 2020 – kas metsatoetused jäävad? Arpo Kullerkupp
Toetused metsamajandajale – kas ja kui hädavajalik? Taavi Ehrpais
Välismaalaste omand. Helve Hunt
Välisinvestor – kas usub Eesti metsa? Mart Erik
Maksuuuringu tutvustus. Mikk Link

Maksunduse ja metsaregistri infoseminar Türil 23.11.2017
Metsandus ja maksud. Airi Lepassar

Seminar Puit Energiaks 2017 Tallinnas 11.10.2017
Perspectives on production of wood based bioliquids. Kasperi Karhapää
Ressursid ja takistused energiapuidu kasutusel Eestis. Ulvar Kaubi
Puiduenergia ja seadusandlus. Mart Raamat
Didzis Palejs ettekande saamiseks palun kirjutage aadressile didzis.palejs@latbio.lv.

SBP sertifitseerimise seminar Tallinnas 3.10.2017
Energiatootjate_nouded_HOFOR
SBP_Data_Transfer_System_Lauri_Kärmas
SBP_puitkütuste_seminar_PEFC_ettekanne_Maris_Erend
SBP_sertifitseerimine_Asko_Lust
SBP_SERTIFITSEERIMISE_KOGEMUS_EESTIS_Purutuli_OÜ_näitel
Sertifitseerimise_väljakutsed_Eestis_Jaanus_Aun
Sustainable_Biomass_Program_Lauri_Kärmas
Väljakutsed_SBP_sertifikaadi_taotlemisel_Asko_Lust

EEML ümarlaud Hiiumaal 14.09.2017
Materjalid leiab Eesti Erametsaliidu lehelt.

Loodusturismi õppepäev Hiiumaal 13.09.2017
Loodusturismist Eestis. Juhan Anupõld, EAS turismiarenduskeskus

Uue metsaregistri ja metsaseaduse muudatuste infopäev Türil 30.08.2017
Ülevaade uuest metsaregistrist. Jaanus Kala, Keskkonnaamet
Uus metsaregister. Enn Pärt, Keskkonnaagentuur
Metsaseaduse muudatused. Taivo Denks, Keskkonnaministeerium

Metsaühistute seminar Võrumaal 26.05.2017
FSC meil ja mujal. Indrek Talpsep, FSC Eesti

Metsameetme infopäevad mais 2017
Metsameetme käekäik ja selle aasta olulisemad muudatused. Helve Hunt
Investeeringute elluviimine, taotlemise tingimused, maksmine ja tähistamine. Triin Suur
Metsameetme kohapealne kontroll. Gunnar Reinapu

EMK e-teenuste, metsaregistri ja metsaseaduse infopäev Türil 31.03.2017
EMK e-teenused. Kaiko Kell
Metsaregistri kasutuslepingust. Arpo Kullerkupp
Kavandatavad muudatused metsaseaduses. Taivo Denks

Seminar „Kogemused puitkütuste kasutusest lokaalses energiavarustuses“ märtsis 2017
Puitkütuste_kasutusest_linnade_ja_teiste_asulate_soojusvarustuses(Utilitas) Puitkütuste_kasutamine_rekonstrueeritavates_eluhoonetes_Kalle_Kuusk Uue_taastuvenergia_direktiivi_mõju_puitkütuste_kasutusele_Irje_Möldre
Pelletiküte_2017_Priit_Uuemaa
Puitkütuste_praktika_projektide_näitel_Jaanika_Lilienberg
Puugaasi-ja_pelletikatelde_praktika_Eestis_Cerbos
SW_Energia_kogemused_Tarmo_Saarts
Green_Fuel_Energy_

Natura ja siseriiklike toetuste infopäevad märtsis 2017
Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused. Triin Suur
Siseriiklikud toetused 2017. Triin Suur
Natura 2000 kohapealne kontroll. Gunnar Reinapu
Siseriiklike metsandustoetuste kohapealne kontroll. Gunnar Reinapu
Piiritähiste puudumise hindamistabel

Maksunduse õppepäev Paides 7.03.2017
Metsaomanik ja maksud. Eha Kütt
Maksuprobleemid metsanduses. Airi Lepassar

Metsaühistute kogemuste vahetamise seminar Läänemaal 25.-26.01.2017
Erametsanduse tugisüsteem – 2016 ja 2017. Jaanus Aun
Metsaühistu toetuse tulemusmõõdikud. Kertu Kekk
E-lahendused Vooremaa Metsaühistus. Harry Pütsepp
E-lahendused Läänemaa Metsaühistus. Mikk_Link
Erametsaliidu 2016. aasta tegevused ja 2017. aasta plaanid. Ants Erik
Metsaühistu kaubamärgi I aasta kokkuvõte, 2017. aasta plaanid. Priit Põllumäe

Infoseminar toetuste määruse muudatustest Türil 5.01.2017
Siseriiklike toetuste määruse muudatused. Triin Suur
Toetuste taotlemisel tekkinud probleemidest ja vaietest. Tiina Mitt

Metsanduse infopäev Viljandis 24.11.2016
Maaelu areng ja tulevik. Rando Värnik
Metsanduse toetamise arengud MAK 2014-2020-s. Helve Hunt
Taristu meetme ettekanne. Reena Osolin
Uuendustööde ja hooldusraiete potentsiaal erametsas. Mikk Link
Metsameetme ja Natura 2000 rakendumise tulemused. Triin Suur
Metsanduse toetamine riigi vahenditega. Triin Suur

Seminar PUIT ENERGIAKS 2016. Tallinnas 14.09.2016
Keskkonnaminister Marko Pomerantsi avasõnad
Puitkütuste kasutamist mõjutavad globaalsed ja kohalikud arengud. Priit Koit
Poliitiline vaade puiduenergia kasutamisele. Jaanus Marrandi
Mis tooks eraomaniku energiapuidu turule? Mikk Link
Puitkütuste osakaal metsa majandamise kattetulus ja lisandväärtuses. Olavi Grünvald
Puidukasutuse prognoos aastani 2018. Irje Möldre
Puidu tarneahela sertifitseerimine ja sellega kaasnevad võimalused. Jaano Haidla
Puidu roll Eesti e(E)nergias. Hando Sutter

Metsaühistute seminar 24.-25.08.2016 Võrumaal
Metsaühistutele toetustest. Arpo Kullerkupp
Üldsuse teavitamine EL toetusest. Tiina Mitt
Kasutusvaldus. Tiina Mitt
Metsaühistu energiatootjaks ja/või kütusega varustajaks? Irje Möldre
Puiduturu arengud. Rait Hiiepuu
Taimede ühishankest. Priit Jõeäär

Toetuste infopäevad mais 2016. a
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus. Helve Hunt
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus. Triin Suur
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kohapealne kontroll. Gunnar Reinapu
Siseriiklikud metsandustoetused. Triin Suur
Siseriiklike metsandustoetuste kohapealne kontroll. Gunnar Reinapu

Erametsapäev 2016. Looduskaitsest erametsas. Tartus 22.04.2016
Miks on loodust vaja kaitsta. Kalev Sepp
Mis lepitaks maaomaniku ja looduskaitsja? Kadri-Aija Viik
Arengud Eesti looduskaitses. Marku Lamp

E-teenuste ja maksunduse seminar Paides 30.03.2016
EMK e-teenused. Arpo Kullerkupp
Metsaregister ja lihtsustatud metsateatis. Jaanus Kala
Maksukäitumisest metsanduses. Airi Lepassar
Töösuhte varjamine näiliku tehinguna. Ursula Podmošenski

Natura 2000 erametsamaa toetuse infopäevad märtsis 2016
Toetuse taotlemise tingimused. Triin Nõmmik või Triin Suur
Kohapealse kontrolli läbiviimine. Gunnar Reinapu
Käsiraamatu lisa 4 hindamistabel (hindamismaatriks) 2015

Metsaühistute seminar Nelijärvel 13.-14.01.2016
Maksustamisest metsaühistule ja metsaomanikule. Eha Kütt
Metsamaterjali või raieõiguse võõrandamisest saadud tulu deklareerimisest 2015. aastal_näited
Metsaühistutele toetustest. Arpo Kullerkupp

Metsaühistute ja RMK metsaülemate ühisseminar Voorel 18.-19.11.2015
RMK Metsauuendamise strateegia 2011 – eesmärgid ja täitmine. Tiit Timberg
RMK metsauuendusmaterjalide tootmine. Esko Krinal
Taimede ühishange 2015 ja plaanid kevadeks 2016. Priit Jõeäär
Rmk metsaparandustööde kogemused ja võimalus koostööks. Toomas Kivisto
Erametsa ja riigimetsa koostöö. Ray Raiesmaa
EMK e-teenused. Riin Paabo
Ülevaade 2015. aasta toetustest, 2016. aasta toetused, tähtajad ja eelarved. Arpo Kullerkupp
MAK 2014-2020 meetme 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse tutvustus. Reena Osolin

Metsandusökonoomika koolitus Tartus 23.10.2015
Tasuvusanalüüsid metsa majandamise. Risto Sirgmets ettekande slaidid
Arvutused

puit_energiaks_avatarSeminar “Puit energiaks” 16. september 2015
Taastuverergia areng ja puiduline biokütus koalitsioonilepingus. Rainer Vakra
Metsa on ja raiuda tohib. Veiko Eltermann
Kliimapoliitika arengud vs metsaraie. Meelis Münt
Eesti energiapuidu konkurentsivõimest rahvusvahelisel turul. Raul Kirjanen

Kujundusraiete praktilise kasutamise koolitus Järvseljal 11.09.2015
Kujundusraied. Hardi Tullus

Metsaühistute infoseminar 03. september 2015
Tarmo Vahter. Puiduturu olukord ja 2015/2016 raiehooaja puidunõudlus Södra vaatevinklist
Taavi Raadik ja Einar Rannula. Puiduturg müüja pilgu läbi
Liina Laineveer. Eesti Erametsaliidu rollist huvide kaitsel
Tarmo Lees. Metsaühistute taimede ühishange 2015
Arpo Kullerkupp. MÜT 2014 kasutamine, 2015 taotlemine ja teised toetused
Jaanus Aun. Ühistute ühtne kuvand – EMK roll

Metsaühistute infoseminar 12. mai 2015
Puidukasutuse_edendamine_Eestis_AF_Peep_Siitam
Energiaühistud_EAF_Kristiina_Sipelgas
Hiiu_Energiaühistu_loomine_Kaidi_Nõmmerga
Energiaühistud_Aare_Vabamägi

Metsaühistu_juhtide_seminar_SA_Erametsakeskus

Metsameetme ja Natura infopäevad 2015
MAK 2014 – 2020 meede 8 – Helve Hunt
Metsameede (metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus) – Piia Kiivramees
Natura 2000 toetus erametsamaale – Triin Nõmmik
Metsameetme kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu
Natura 2000 erametsamaa toetuse kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu

Kevadseminar „Metsa uus tulemine“
Uhistegevus_toob_taimed_metsa- Tarmo Lees, Keskühistu Eramets
Millist uuendamist Eesti metsad vajavad- Andres Jäärats, Eesti Maaülikool
Millised on meie tulevikumetsad-Marku Lamp, Keskkonnaministreerium
METSA UUENDAMISE MAJ POHJENDUSED- Olavi Udam, Ühinenud Metsaomanikud
Kultiveerimismaterjal- Eda Tetlov, Keskkonnaamet
Eesti metsataimekasvatuse tulevik- Richard Tomingas, Eesti Metsataimetootjate Liit

Erametsanduse toetuste infopäevad 2015
Toetuste_infopäevad_märts_2015

Tulumaksuseaduse muudatused ja toetuste maksustamine 20.01.2015
2015 a muudatused FI-le
Metsamaterjali või raieõiguse tulu deklareerimine

Tallinna Metsaomanike Seltsi õppepäev 11.12.2014
Erametsanduse tugisüsteem ja selle arengud – Jaanus Aun
Metsandustoetused 2015 – Triin Suur

Metsade sertifitseerimine 03.12.2014
Eesti_FSC_FSC_ja_metsade_sertifitseerimine
RMK_metsade_sertifitseerimine
PEFC_Metsamajandamise_sertifitseerimine_03.12.14

Harvestermõõtmise koolitus 01.10.2014 ja 02.10.2014
HARVESTER-MÕÕTMINE_ 01.10.2014
Harvestermõõtmise kvaliteedi sertifitseerimisnõuete spetsifikatsioon
Certification of measurement in harvesters Estonia_090514

Looduskaitse koolitus 25-26.09.2014
Kaitse-eeskirjade koostamine_RMTT

Erametsanduse aastaseminar 17.09.2014
puit_energiaksJõukuse võimalikkusest Eestis – Martin Arula
Puiduenergia ENMAK2030+ valguses – Madis Laaniste
Metsaomaniku ja riigi energiatõhusus puidu turule toomiseks – Andres Onemar
Puit – soojus ja elekter, kas ka autokütus? – Margo Külaots
Puiduenergia kogumine praktiku silmade läbi – Margus Paesalu

Kirjaliku nõustamise hea tava 4.09.2014
Metsandusliku nõuande tüüpolukorrad ja kirjaliku nõuande struktuurelemendid 04.09.2014_Ülar Loolaid
Kirjaliku nõustamise hea tava. Ülar Loolaid ettekanne
Kirjaliku nõustamise hea tava. Seminari jaotusmaterjal

Metsamaaparanduse õppepäev 12.08.2014
Metsamaaparandus_2014

Investeeringukoolitus 17.06.2014
Eesti_pank_Eesti_metsale_toeks_Arti_Albert
Mets_kui_kindel_tuluallikas_Olavi_Udam
Miks_suurkapital_usub_Eesti_metsa_Ants_Erik
Ühismets_Tarmo Lees

Siseriiklike toetuste infopäev 2014 (Rakveres, Pärnus, Tallinnas, Tartus, Paides)
Siseriiklikud metsandustoetused 2014_Triin Suur_Arpo Kullerkupp

Erametsakeskuse infoseminar 31.03.2014
Toetuse_maarus_ettekanne_marts_2014_M_Parv
Yhistute_juhid_marts_2014_J_Aun
SR_toetuste_maarus_MUT_2014_A_Kullerkupp

Maksukoolitus Paides 27.02.14
Erametsakeskusega_kohtumine_A_Lepassar
Mets_deklaris_E_2013
Mets_teemaline_kohtumine_E_Kütt

Metsaseaduse tutvustus Kopra talus 01.2014
MS_peamised_muudatused_01_2014

PEFC koolitus
PEFC_tutvustus_Allan_Sims
Metsä_Forest_Eesti_ja_sertifitseerimine_Enn Sapp

Käibemaksu, raamatupidamise, lepinguliste suhete ja dokumendihalduse koolitus
Kaibemaks_ja_maksustatava_kaibe_teke_metsauhistul_martin_huberg
Mittetulundusuhenduste_raamatupidamine_malle_kasearu
Dokumendihaldus_ja_arhiveerimine_Tiina_Mitt
Ühismets_Tarmo Lees

Hooldusraided Luua Metsanduskool
Hooldusraied

Looduskaitse ja metsa majandamise seminar
Looduskaitse_Turberaied_Soo_Jarvselja

RMK ümarpuidu mõõtmise õppepäev
Sissejuhatus_Terje_Sein
Palgi_mootmine_Terje_Sein
Paberipuidu_ja_kuttepuidu_mootmine_Terje_Sein

Meetme 1.5 infopäevad september 2013
Maaelu_arengukava_2007_2013_meede_1_5
Meetme_1_5_1_ja_1_5_3_rakendamise_ülevaade_15082013_seisuga
Kohapealne_kontroll_nõuded_toetatavatele_metsatöödele_ja_tööde_kvaliteedi_hindamine

Seminar “Puidu turustamine ja ühismüük”
Lepingulised suhted metsaomaniku ja yhistu vahel_Ülle Läll
Puidu ühismüügi ja metsa ülestöötamise toimimise näide metsaühistu_Erki Sok, Aarne Volkov
Puiduturg_Olavi Udam
Puiduturu arengud Eestis ja Maailmas_Ulvar Kaubi
Puiduturu arengud, võimalused ja eripärad EMPL
Ühismyyk kellele ja milleks Olavi Udam
EMK-Seminar-Ühismüük-Mikk-Link
Esitlus ühistegevusest Saaremaal 2013-Kaido Humal
Lepingute ettekanne-Jaanus Aun
Metsade majandamine metsaühistu abi kasutades- Raigo Rõõmussar, Tiit Kosenkranius
Puidu ühismüük Põhja-Eesti Metsaühistus-Margus Paesalu
Ühismüügi võimaluste tutvustamine- Kadri-Aija Viik
Ühismüügi võimaluste tutvustamine-Taavi Raadik

Metsaseaduse, Jahiseaduse ja ulukikahjustuste tutvustav seminar metsaomanikele
Ulukikahjustused_metsas_ja_nende_ennetamise_voimalused_Jaan_Velström
Põdrakahjustus_2011-2013_PVK-hinnangud_ja_VUK_seire_Jüri_Tõnisson
Põder_mets_ja_ohjamine_Jüri_Tõnisson
Põder_ja_metsakahjustuste_valtimine_Jüri_Tõnisson
Metsaseaduse_ja_metsa_majandamise_eeskirja_eelnõu_Marku_Lamp
Metsakasvatusest_ja_jahindusest_Olavi_Udam
Jahiseaduse_praktiline_rakendamine_Taavi_Ehrpais
Jahiseadus_Andres_Talijärv

Metsaühistu tulemusmõõdikud
Tulemusmoodikud_Kohila_EMK_seminar

Valgamaa Erametsaühingu õppepäev 10. aprillil 2013. a
Metsameetme ja siseriiklike toetuste kohapealne kontroll
Natura 2000 metsa toetuse kohapealne kontroll

Metsandustoetuste infopäevad 2013 märts
Metsandustoetused_2013.pdf
Natura 2000 toetuse taotlemine.pdf
Natura2000_kohapealne kontroll.pdf

JAHINDUSEST JA METSAKASVATUSEST- Ühisjaht Viljandimaal 2012
Olavi Udam
JAHINDUSEST JA METSAKASVATUSEST.pdf

Kohalike biokütuste tootmisvõimalused Hiiumaal
Kohalike_biokytuste_tootmisvoimalused_Hiiumaal_050112.pdf
Energeetikaseminar_paevakava.pdf
Kohalike_biokutuste_tootmisvoimalused_Hiiumaal
ning_soojuse_ja_elektri_koostootmise_majanduslikud_
aspektid_01_02_2013.pdf

Taastuvenergeetika_Hiiumaa_arengustrateegias_01_02_2013.pdf
Taastuvenergeetika_olulisus_kov_tasandil_01_02_2013.pdf
Bioenergeetika_olulisus_metsaomanikule_01_02_2013.pdf

 

Metsamajandamise võimalikkus looduskaitse vajalikkuse taustal 06.11.2012 Järvamaal
Praktiline_looduskaitse_K_T6nisson.pdf
Looduse_kaitse_administratiivsed_meetmed_R_Myyr.pdf
Arusaamad_ja_kokkulepped_metsanduse_korraldamisel_M_Lamp.pdf

Läti ja Leedu erametsanduse väliskoolitus 16.-18. oktoober 2012
Private_Forestry_in_Latvia_16102012.pdf
Softwares_MEŽA EKSPERTS_17102012.pdf
Latvian_Forest_Advisory_Service_Center_17102012.pdf
Hunting_in_latvia_ozolnieki_17102012.pdf

 

Metsaparanduse koolitus konsulentidele 10.-11. oktoobril 2012 Paides
Toomas_Kivisto_metsaparandus_Paide_2012.pdf
Genadi_Vassiljev_maaparandus_registrid_2012.pdf

 

Meetme 1.5 infopäevad septembris 2012.a
Maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.5. Infopäevad Otepääl, Jänedal ja Pärnus.
Kohapealne kontroll. Nõuded toetatavatele metsatöödele ja tööde kvaliteedi hindamine. Gunnar Reinapu
Meetme 1.5.1 ja 1.5.3 rakendamine EMK-s seisuga 31.05.2012. Triin Suur

Ettekannete lisad:
Määruse lisa 2. Investeeringuobjektide nimekiri.
Investeeringu tõendamine
Toetuse määr ja suurus
Toetuse taotlemisel nõutavad dokumendid
Peamised määruse muudatused 2012.a
Erametsanduse aastakonverents „PUIT ENERGIAKS“ 14. september 2012, Jänedal
Ando_Leppiman_Taastuvenergia_toetusskeem_Eestis_ja_biomassi_osatahtsus.pdf
Didzis_Paljs_Bioenergia_globaalsed_kasutusperspektiivid.pdf
Elar_Neito_MAK_Metsandustoetused_ja_puiduenergia.pdf
Enn_Part_Puitu_on_ja_raiuda_tohib.pdf
Neil_Harrison_Puiduenergia_turg_Euroopas_Suurbritania_naitel.pdf
Raido_Liitmae_Puiduenergia kasutamine_fossiilsete_kutuste_asemel.pdf

 

Puiduenergia ja majandusalase koostöö seminar 8.-9.08.2012 Ida-Virumaal
Jaanus_Aun_uhistute toetamine_Toila_2012.pdf

 

Metsaparanduse koolitus 11.04 Tallinnas ja 18.04 Tartus
Maaparandussusteemide_register_genadi_vassiljev.pdf
Maaparandushoid_genadi_vassiljev.pdf
Metsandustoetuste taotlemise infopäevad 2012 aprill
EMK_toetused_metsaomanikele_2012.pdf
NAM infopäevad.pdf
NAM_kohapealne kontroll.pdf
Metsauhistu_toetus_2012.pdf

 

Biomassist energiat, kas mõju puiduhinnale on tingitud sellest? 15.02.2012 Heiki Hepner
Biomassist_energiat_kas_moju_puiduhinnale_on_tingitud_sellest.pdf

22.09.2020 jahindusseminar Jaanihansol 

Keskkonnaameti ülevaade ulukikahjustustest ja nendest teatamisest – Rando Omler, Keskkonnaamet
Maa jahindusliku kasutamise lepingud metsaühistu kogemuse läbi – Reevo Paas ja Kadri-Aija Viik, MTÜ Ühinenud Metsaomanikud
Jahinduslikud maakasutuse lepingud ja nende toimimine, koostöö maakondlikes jahindusnõukogudes – Rein Rosenberg, Eesti Jahimeeste Selts
Jahipiirkondades ja kasutusõiguse lubadest Eesti Erametsaliidu vaatest – Andres Talijärv, Eesti Erametsaliit
Mõningad õiguslikud küsimused jahiseaduse rakendamisel – Mirjam Vili, advokaadibüroo Envirlaw

Puit Energiaks 2020
Euroopa rohelise kokkuleppe mõju Euroopa ja Eesti bioenergia sektorile – Giulia Cancian (inglise keeles)
Puitbiomassi roll Eesti Energiabilansis – Liisa Mällo
Kooreüraski põhjustatud metsakahjustused Euroopas – Hradec Králové, Josef Svoboda (inglise keeles)
Millist mõju avaldab fossiilkütustelt biomassile üleminek tarbija rahakotile ja keskkonnale? – Mihkel Annus
Taastuvkütused Eestis – Alan Vaht
Raidmete pikaajalise ladestamise mõju selle energeetilisele väärtusele – Linnar Pärn

 

25.06-26.08.2020 metsaühistute seminar Valgamaal

Puitse biomassi atlas – ruumilise analüüsi töövahend puitse biomassi paiknemise hindamiseks – Allar Padari ja Ahto Kangur 
Puitkütuste kasutaja käsiraamatu tutvustus – Ülo Kask
E-konsulendi projekti tutvustus – Allar Luik
Hooldusraiete tasuvusest – Paavo Kaimre 
Mida ja miks on vaja muuta metsaühistute toetamisel – Jaanus Aun 
Siseriiklike toetuste määruse muutmine – Indrek Jakobson

2020. aasta metsandustoetuste infopäevad

Maaeluministeeriumi metsandust puudutavate toetuste ülevaade. Perioodid 2014-2020 ja 2021-2027 – Kristine Hindriks
Metsandustoetuste saamise tingimused, taotluste esitamine ja menetlemine – Triin Karin
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringtoetuse ning siseriiklike erametsanduse toetuste kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu
Puiduturu hetkeseis ja arengusuunad – Enn Sapp, AS Metsä Forest tegevdirektor – Tallinna infopäeva ettekanne 
Puiduturg 2020. aastal – Priit Jõeäär, Keskühistu Eramets. Tartu infopäeva ettekanne.
Puiduturg – Einar Rannula, Eesti puidumüügikeskus Pärnu infopäeva ettekanne.

15-16.01.2020 metsaühistute seminar Vanaõuel

Siseriiklike toetuste määruse uus redaktsioon – Indrek Jakobson, SA Erametsakeskus
Erametsakeskus – tegevusi 2020a – Jaanus Aun, SA Erametsakeskus
Metsa uuendamise majanduslikud põhjendused – Olavi Udam, Ühinenud Metsaomanikud

Konsulentide seminar 14.12.2010 Paides:
Gunnar_Reinapu_Meetme_1 5 1_ja_1 5 3_kohapealne_kontroll.pdf
Marku_Lamp_Metsanduse arengukava_2011-2020.pdf
Metsanduse arengukava 2020_kokkuvte_23.11.2010.PDF
Triin_Suur_Metsameede_2010.pdf
Keskkonnaministeeriumi_vastused_kysimustele_141210.pdf
Jaanus_Aun_Konsulentide roll_ja_n6ustamissysteemi_seis.pdf

 

Infopäev “Kuidas tulusalt metsa majandada: puidu ühismüük” (10.11.2010 Põltsamaal ja 17.11.2010 Tallinnas) ettekanded:
Tarmo_Lees_Kuidas_yhistu_kaudu_tulusalt_metsa_majandada.pdf
Mirjam_Vili_lepingudmetsamajanduses.pdf
Jaanus_Aun_puidu_yhismyyk_Põltsamaal.pdf
Ain_Malm_yhistuline_puidumyyk.pdf
Mart_Soobik_puidu_yhismyyk_metsayhistu_kaasabil.pdf
Olavi_Udam_Kuidas_yhistu_abil_tulusalt_metsa_majandada.pdf

 

21.-22.10.2010 rahvusvahelise NATURA metsanduskonverentsi ettekanded:

Ana Rocha, European Landowners’ Organization

Annika Varik, Keskkonnaministeerium
Ando Eelmaa, Kloostri Metsaühistu
Allan Sims, Allar Padari, Eesti Maaülikool
Morten Thorøe, CEPF
Kadri Möller, Keskkonnaministeerium
Jaanus Aun, Erametsakeskus
Stefan Leiner, Euroopa Komisjon

GALERII

Konsulentide täiendkoolitus “Tuleohutuse tagamine metsas” 5. august 2010 Tartus
Tuleohutuse_tagamine_metsas_2010_metsakonsulentidele.pdf

Rahvusvahelise metsanduskonverentsi “Puidukasutuse suurendamine Eestis” ettekanded

Forest owners’ economic co-operation in Latvia, Arnis Muižnieks
Forest owners’ economic cooperation in Lithuania: challenges in development process, Dr. Algis Gaižutis
Metsatööstus ja puidukasutus, Ott Otsmann
Erametsaomanikud ja puidukasutus, Ants Varblane
Puidu ühismüük Eestis, Indrek Palm
Forest owners’ economic co-operation in Finland: Metsäliitto case, Juha Mäntylä
Eesti õigusruum ja erametsaomanike tulunduslik ühistegevus, Jaanus Aun
Riigi roll erametsaomanike puidukasutuse suunamisel, Taivo Denks

Infopäevad erametsaomanikele 26.-30. aprill 2010 “Natura 2000 toetus erametsamaale taotlemine ja piirivaidlusküsimused metsas“
Katastriüksuste piirid piiriprobleemid ja lahendusvariandid piirivaidlusküsimustes.pdf
Natura_metsaala_piiride_esitlus_13_aprill2010.pdf
Natura toetus_metsaomanikele 2010.pdf
Natura 2000 toetus erametsamaale_e-teenused_aprill 2010.pdf

Eesti ja Ida-Saksamaa erametsasektori infovahetusseminar Pärnus 21.04.2010
EMK_Private forestry_development trends.pdf
Forestry in Estonia 2010.pdf
FWV_Foerderung2007_eng.pdf
RMK tutvustus 2010 EST.pdf
FWV_bärwald.pdf

Koolitus metsanduse konsulentidele „Natura 2000 toetus erametsamaale“
Natura toetus_Tartumaa_9 04 2010_Raplamaa_13 04 2010.pdf
Natura metsaala piiride esitlus_aprill2010.pdf

Märtsis 2010 üle Eesti toimunud erametsanduse toetusi tutvustavad infopäevad
EMK E-teenused metsaomanikele_2010.pdf EMK_toetused_metsaomanikele_2010.pdf

19. veebruari 2010 infopäev Paides „Erametsanduse toetused 2010. aastal“
EMK_toetused_2010.pdf
e-teenused_konsulent.pdf
Vähese tähtsusega abi ja piiratud summas riigiabi.pdf

Metsanduse maksustamise õppepäev Tartus, Pärnus ja Rakveres
Metsaomanik ja maksud
Metsa uuendamise kulud raieõiguse võõrandamisel

Metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamine

Maksuameti metsainfo kodulehte saab vaadata siit!

 

18. detsembril 2009 Kullamaal toimunud erametsaomanike infopäev
Erametsanduse tugisüsteemi toimimine 2009 ja arenguperspektiivid 2010. aastaks. Metsaühistute kaudu puidu müük (Jaanus Aun, SA Erametsakeskus)
Põllumajandussüsteemi nõustamiskorraldus. Põgus ülevaade ajaloost ja mõtted nõuandesüsteemi korraldamisest tulevikus (Thea Kaurla, Maaelu Edendamise Sihtasutus)
Puiduturg, selle toimimise tavapärad ning metsatööstuse ja metsaomanike koostöö (Ott Otsmann, Eesti Metsatööstuse Liit)
Ülevaade Metsa Hoiu-Laenuühistu tegevustest (Sven Köster, Metsa Hoiu-Laenuühistu)
04. ja 10. august 2009 – Metsanduslike toetuste taotlemise õppepäevad tugiisikutele ja metsamajanduse konsulentidele Tallinnas ja Tartus
EMK_eteenused.pdf
Meede_1.5.ppt
Meede 1.5.2.ppt

 

14.-15. aprill 2009 – Piirkondlike tugiisikute ja metsamajanduse konsulentide õppepäevad Jäneda Mõisas
EMK ootused nõustajate tegevusele
Keskkonnaameti tegevusvaldkond
Funktsioonide jaotus Keskkonnaameti metsandusspetsialistide ja metsamajanduse konsulentide vahel
Metsade majandamisest
EMK toetused 2009
Koolitusplaani tutvustus
Nõustamistegevus
Natura 2000 toetus erametsamaale

 

05. märts 2009- Erametsanduse toetuste infopäeva slaidid, 2009. aasta.
EMK siseriiklikud toetused 2009.ppt

06. veebruar 2009- Infopäev metsaühistutele Tallinnas 05. veebruar 2009.
EMK_toetused_2009.ppt
EY_Eramets_Eraalgatuslik kaitsekorraldus_Seminari materjalid_02.01.09.ppt
EY_Eramets_ Ühistegevus_Seminari materjalid_2.02.09.ppt
Leader kohalike tegevusgruppide eelarve2009-2010.doc
Leader piirkondmeetemedavatud04.02.09.doc
LEADER 2007-2013.ppt

16. detsember 2008- Voluntary agreements in protecting privately owned forests in Finland — To buy or to lease?
voluntary_agreements_in_protecting.pdf

26. november 2008- Bioenergia seminar 19.11.2008
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=54afcc49-1702-4ccd-830e-d58fdcf02bef
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=a756a7ec-320d-4546-be43-d875420a6abb
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=bf7b64f8-9cea-4efd-a5e4-60a35039a4bc
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=5e62aff0-ff3d-45d7-b57f-9131d1a70582
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=a690e53f-1061-4908-9524-be0ec56fc14c
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=d51baa35-fdc5-413f-ba15-a3696bad67c8
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=32a90e81-51f2-4f15-8939-60e6060e544d
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=78be55b2-ab75-4b81-89ba-c65ab9cadd34
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=d5f36aff-fe5e-40e0-a9dd-1d478d591501
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=51e4b2a3-b4b2-4ce4-8149-495dba154202

20. november 2008- Puiduhind oktoober 2008
Puiduhind_oktoober_2008.doc

28. oktoober 2008- Konverentsi “Sihid ja piirid erametsanduses” materjalid
Tulumaks_2008_oktoober1.ppt
Metsapoliitilised_perspektiivid.ppt
CEPF_Tallinn_20081023.ppt
Arengud_erametsanduses-paljundamiseks.ppt

28. oktoober 2008- Konverentsi “Sihid ja piirid erametsanduses” materjalid videoklipid
http://reklaam.dxmeedia.ee/erametsaliit/1%20Erametsaliit.wmv
http://reklaam.dxmeedia.ee/erametsaliit/2%20Erametsaliit.wmv
http://reklaam.dxmeedia.ee/erametsaliit/3%20Erametsaliit.wmv
http://reklaam.dxmeedia.ee/erametsaliit/4%20Erametsaliit.wmv
http://reklaam.dxmeedia.ee/erametsaliit/5%20Erametsaliit.wmv

28. oktoober 2008- Metsa Hoiu-laenuühistu
Metsa_Hoiu-laenuühistu.ppt

13. märts 2008- Metsamaterjali hinnainfo jaanuar-märts 2008
Hinnainfo_jaanuar-märts_2008.doc

07. veebruar 2008- Metsamaterjali hinnainfo jaanuar 2008
Hinnainfo_jaanuar_2008.doc

05. jaanuar 2008- Metsamaterjali hinnainfo jaanuar-detsember 2007
Hinnainfo_jaanuar-detsember_2007.doc

Biokütuste termokeemiline töötlus. ORC põhinev soojuse ja elektri koostootmine. Ülo Kask TTÜ soojustehnika instituut 13.12.2011 Hiiumaa
Kardla_13_12_2011.pdf

Metsasertifitseerimise seminar Tartus 20.10.2011
PEFC_metsasertifitseerimine_metsaomaniku_ja_audiitori_pilgu_läbi_Kaido_Humal.pdf
PEFC_Eesti_Roheline_kaart_Margus_Paesalu.pdf
FSC_naited_Stora_najal_Indrek_Tust.pdf
Estonia-Private_Forestry_in_Australia_Malcolm_Tonkin.pdf

Metsakorralduse üldpõhimõtted Aegviidus 26.-27.10.2011
GPS_Meelis_Meren2kk.pdf
Metsakorraldus_Enn_P2rt.pdf
METSAKORRALDUSE_HETKESEIS_Enn_P2rt.pdf
Metsakorralduse_normatiivne_baas_metsa_raiemahu_arvutamise_metoodika_Priit_Kohava.pdf

 

Puit kui parim energiaallikas- Puiduenergia infopäev 18.oktoober 2011 Tartus
Tostamaa Katlamaja_Toomas Rõhu.pdf
Tooraine kvaliteet raidmete kasutamisel energia tootmiseks.pdf
Soome puiduenergia edulood_Jouko Parviainen.pdf
Puitu jätkub ja raiuda tohib_Hardi Tullus.pdf
Puiduenergia tehnoloogilised aspektid_Ülo_Kask.pdf
Puiduenergia osatähtsus energiapoliitikas_Ando Leppiman.pdf
Business models for local energy production_ Asko Puhakka.pdf

12.juunil 2011 Tartus: METSAOMANIK ja MAKSUD Olavi Kärsna
Metsaomanik_ja_maksud.pdf
Metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müügi maksustamise koolitus Tallinnas (19.05.2011) ja Pärnus (24.05.2011)
Maksunduse_koolitus.pdf

Kaitstavate metsade majandamise koolitused aprillis 2011
Vaariselupaigad_KKA_2011.pdf
Natura_2000_toetus_erametsamaale_EMK_2011.pdf
Natura_2000_metsaala_piiride_tahistamine_EMK_2011.pdf
Looduskaitseliste_piirangutega_metsade_majandamine_KKA_2011.pdf
Puidu ühismüügi seminar Mäos 07.04.2011
Ühistulise puidumüügi tähtsus metsanduse arengukavas, ühistute puidumüügi mahud 2010 ja prognoosid 2011.pdf

 

METSANDUSLIK ÜHISTEGEVUS – VÕIMALUSED JA VAJAKAJÄÄMISED
Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ, Metsaekspert OÜ ja Tartu Metsaomanike Selts korraldasid 15. märtsil Tartus konverentsi

Eesti_ühistegevuse_tähtsamad_suunad_ja_edu_põhjused_aastani_1940_J Leetsar.pdf
Läti erametsasektor ja organisatsioonid_L Vilkriste_.pdf
Metsandusliku_ühistegevuse_võimalused_ja_vajadused_tänapaeva_ Eestis_T Lemming.pdf
TuÜ_või_MTÜ_O_Karsna.pdf
Ühistegevusest_lähtuv_kasu_väikemetsaomanikule_Soomes_J Aun.pdf
Ühistuline_ettevõtlus_P.Tammert.pdf
18.03.2011 Läänemaa infopäeva “Kuidas tulusalt metsa majandada: puidu ühismüük” ettekanded
Ühistulise puidumüügi tähtsus_Laanemaa_Jaanus_Aun.pdf
Tulus majandamine_Tarmo_Lees.pdf
Lepingud_metsamajanduses_Mirjam_Vili.pdf
Infopäev_puidumüük_Mikk_Link.pdf

 

Metsandustoetuste taotlemise võimalusi tutvustavad infopäevad märtsis 2011

Toetused metsaomanikele 2011

21.01.2011 Hiiumaa infopäev “Kuidas tulusalt metsa majandada: puidu ühismüük” ettekanded:
Ettekanne Aira Toss.pdf
Metsandustoetuste taotlemise võimalusi tutvustavad infopäevad märtsis 2011Mirjam_Vili_lepingudmetsamajanduses.pdf
Olavi_Tarmo_Kuidas_yhistu_abil_tulusalt_metsa_majandada.pdf
Ühistulise puidumüügi tähtsus_Hiiumaa_Jaanus_Aun.pdf

Konsulentide seminar 14.12.2010 Paides:
Gunnar_Reinapu_Meetme_1 5 1_ja_1 5 3_kohapealne_kontroll.pdf
Marku_Lamp_Metsanduse arengukava_2011-2020.pdf
Metsanduse arengukava 2020_kokkuvte_23.11.2010.PDF
Triin_Suur_Metsameede_2010.pdf
Keskkonnaministeeriumi_vastused_kysimustele_141210.pdf
Jaanus_Aun_Konsulentide roll_ja_n6ustamissysteemi_seis.pdf

 

Infopäev “Kuidas tulusalt metsa majandada: puidu ühismüük” (10.11.2010 Põltsamaal ja 17.11.2010 Tallinnas) ettekanded:
Tarmo_Lees_Kuidas_yhistu_kaudu_tulusalt_metsa_majandada.pdf
Mirjam_Vili_lepingudmetsamajanduses.pdf
Jaanus_Aun_puidu_yhismyyk_Põltsamaal.pdf
Ain_Malm_yhistuline_puidumyyk.pdf
Mart_Soobik_puidu_yhismyyk_metsayhistu_kaasabil.pdf
Olavi_Udam_Kuidas_yhistu_abil_tulusalt_metsa_majandada.pdf

 

21.-22.10.2010 rahvusvahelise NATURA metsanduskonverentsi ettekanded:

Ana Rocha, European Landowners’ Organization

Annika Varik, Keskkonnaministeerium
Ando Eelmaa, Kloostri Metsaühistu
Allan Sims, Allar Padari, Eesti Maaülikool
Morten Thorøe, CEPF
Kadri Möller, Keskkonnaministeerium
Jaanus Aun, Erametsakeskus
Stefan Leiner, Euroopa Komisjon

GALERII

Konsulentide täiendkoolitus “Tuleohutuse tagamine metsas” 5. august 2010 Tartus
Tuleohutuse_tagamine_metsas_2010_metsakonsulentidele.pdf

Rahvusvahelise metsanduskonverentsi “Puidukasutuse suurendamine Eestis” ettekanded

Forest owners’ economic co-operation in Latvia, Arnis Muižnieks
Forest owners’ economic cooperation in Lithuania: challenges in development process, Dr. Algis Gaižutis
Metsatööstus ja puidukasutus, Ott Otsmann
Erametsaomanikud ja puidukasutus, Ants Varblane
Puidu ühismüük Eestis, Indrek Palm
Forest owners’ economic co-operation in Finland: Metsäliitto case, Juha Mäntylä
Eesti õigusruum ja erametsaomanike tulunduslik ühistegevus, Jaanus Aun
Riigi roll erametsaomanike puidukasutuse suunamisel, Taivo Denks

Infopäevad erametsaomanikele 26.-30. aprill 2010 “Natura 2000 toetus erametsamaale taotlemine ja piirivaidlusküsimused metsas“
Katastriüksuste piirid piiriprobleemid ja lahendusvariandid piirivaidlusküsimustes.pdf
Natura_metsaala_piiride_esitlus_13_aprill2010.pdf
Natura toetus_metsaomanikele 2010.pdf
Natura 2000 toetus erametsamaale_e-teenused_aprill 2010.pdf

Eesti ja Ida-Saksamaa erametsasektori infovahetusseminar Pärnus 21.04.2010
EMK_Private forestry_development trends.pdf
Forestry in Estonia 2010.pdf
FWV_Foerderung2007_eng.pdf
RMK tutvustus 2010 EST.pdf
FWV_bärwald.pdf

Koolitus metsanduse konsulentidele „Natura 2000 toetus erametsamaale“
Natura toetus_Tartumaa_9 04 2010_Raplamaa_13 04 2010.pdf
Natura metsaala piiride esitlus_aprill2010.pdf

Märtsis 2010 üle Eesti toimunud erametsanduse toetusi tutvustavad infopäevad
EMK E-teenused metsaomanikele_2010.pdf EMK_toetused_metsaomanikele_2010.pdf

19. veebruari 2010 infopäev Paides „Erametsanduse toetused 2010. aastal“
EMK_toetused_2010.pdf
e-teenused_konsulent.pdf
Vähese tähtsusega abi ja piiratud summas riigiabi.pdf

Metsanduse maksustamise õppepäev Tartus, Pärnus ja Rakveres
Metsaomanik ja maksud
Metsa uuendamise kulud raieõiguse võõrandamisel

Metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamine

Maksuameti metsainfo kodulehte saab vaadata siit!

18. detsembril 2009 Kullamaal toimunud erametsaomanike infopäev
Erametsanduse tugisüsteemi toimimine 2009 ja arenguperspektiivid 2010. aastaks. Metsaühistute kaudu puidu müük (Jaanus Aun, SA Erametsakeskus)
Põllumajandussüsteemi nõustamiskorraldus. Põgus ülevaade ajaloost ja mõtted nõuandesüsteemi korraldamisest tulevikus (Thea Kaurla, Maaelu Edendamise Sihtasutus)
Puiduturg, selle toimimise tavapärad ning metsatööstuse ja metsaomanike koostöö (Ott Otsmann, Eesti Metsatööstuse Liit)
Ülevaade Metsa Hoiu-Laenuühistu tegevustest (Sven Köster, Metsa Hoiu-Laenuühistu)
04. ja 10. august 2009 – Metsanduslike toetuste taotlemise õppepäevad tugiisikutele ja metsamajanduse konsulentidele Tallinnas ja Tartus
EMK_eteenused.pdf
Meede_1.5.ppt
Meede 1.5.2.ppt

 

14.-15. aprill 2009 – Piirkondlike tugiisikute ja metsamajanduse konsulentide õppepäevad Jäneda Mõisas
EMK ootused nõustajate tegevusele
Keskkonnaameti tegevusvaldkond
Funktsioonide jaotus Keskkonnaameti metsandusspetsialistide ja metsamajanduse konsulentide vahel
Metsade majandamisest
EMK toetused 2009
Koolitusplaani tutvustus
Nõustamistegevus
Natura 2000 toetus erametsamaale

 

05. märts 2009- Erametsanduse toetuste infopäeva slaidid, 2009. aasta.
EMK siseriiklikud toetused 2009.ppt

06. veebruar 2009- Infopäev metsaühistutele Tallinnas 05. veebruar 2009.
EMK_toetused_2009.ppt
EY_Eramets_Eraalgatuslik kaitsekorraldus_Seminari materjalid_02.01.09.ppt
EY_Eramets_ Ühistegevus_Seminari materjalid_2.02.09.ppt
Leader kohalike tegevusgruppide eelarve2009-2010.doc
Leader piirkondmeetemedavatud04.02.09.doc
LEADER 2007-2013.ppt

16. detsember 2008- Voluntary agreements in protecting privately owned forests in Finland — To buy or to lease?
voluntary_agreements_in_protecting.pdf

26. november 2008- Bioenergia seminar 19.11.2008
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=54afcc49-1702-4ccd-830e-d58fdcf02bef
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=a756a7ec-320d-4546-be43-d875420a6abb
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=bf7b64f8-9cea-4efd-a5e4-60a35039a4bc
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=5e62aff0-ff3d-45d7-b57f-9131d1a70582
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=a690e53f-1061-4908-9524-be0ec56fc14c
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=d51baa35-fdc5-413f-ba15-a3696bad67c8
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=32a90e81-51f2-4f15-8939-60e6060e544d
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=78be55b2-ab75-4b81-89ba-c65ab9cadd34
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=d5f36aff-fe5e-40e0-a9dd-1d478d591501
https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=51e4b2a3-b4b2-4ce4-8149-495dba154202

20. november 2008- Puiduhind oktoober 2008
Puiduhind_oktoober_2008.doc

28. oktoober 2008- Konverentsi “Sihid ja piirid erametsanduses” materjalid
Tulumaks_2008_oktoober1.ppt
Metsapoliitilised_perspektiivid.ppt
CEPF_Tallinn_20081023.ppt
Arengud_erametsanduses-paljundamiseks.ppt

28. oktoober 2008- Konverentsi “Sihid ja piirid erametsanduses” materjalid videoklipid
http://reklaam.dxmeedia.ee/erametsaliit/1%20Erametsaliit.wmv
http://reklaam.dxmeedia.ee/erametsaliit/2%20Erametsaliit.wmv
http://reklaam.dxmeedia.ee/erametsaliit/3%20Erametsaliit.wmv
http://reklaam.dxmeedia.ee/erametsaliit/4%20Erametsaliit.wmv
http://reklaam.dxmeedia.ee/erametsaliit/5%20Erametsaliit.wmv

28. oktoober 2008- Metsa Hoiu-laenuühistu
Metsa_Hoiu-laenuühistu.ppt

13. märts 2008- Metsamaterjali hinnainfo jaanuar-märts 2008
Hinnainfo_jaanuar-märts_2008.doc

07. veebruar 2008- Metsamaterjali hinnainfo jaanuar 2008
Hinnainfo_jaanuar_2008.doc

05. jaanuar 2008- Metsamaterjali hinnainfo jaanuar-detsember 2007
Hinnainfo_jaanuar-detsember_2007.doc

0Shares