Toetused

Toetuste taotlemisel küsi nõu metsandusvaldkonna konsulendilt või oma piirkonna metsaühistust.

KIKi kaudu saab taotleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsandustoetusi. Toetusi saavad erametsaomanikud ja metsaühistud. Euroopa Liidu toetused on Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023-2027 sekkumised, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Siseriiklike toetuste raha tuleb riigieelarvest.

2023 a. taotluste esitamise tähtajad ja eelarved:
Erametsaomanike nõustamise toetus  15.03.2023 (480 000)
Metsaühistu toetus 15.03.2023 (500 000)
Looduskaitseliste piirangute hüvitamine Natura alal ja väljaspool Natura ala 04.04-02.05.2023 (Natura 2000 toetus – 6 200 000; piirangute toetus – rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused)
Metsa uuendamise toetus (I voor) 03.07.2023 (840 000)
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus 03.07.2023 (10 000)
Metsamaaparandustööde toetus 01.09.2023 (250 000)
Üraskikahjustuste ennetamise toetus 13.09.2023 (70 000)
Metsameede  11.12-28.12.2023
Metsa uuendamise toetus (II voor) 01.12.2023 (640 000)
Metsa inventeerimise toetus 13.12.2023 (200 000)
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel (300 000)

Kehtivad toetuste määrused:
Siseriiklike toetuste määrus
Natura metsa toetuse määrus
Metsameetme määrus

Kirjuta või helista meile:
Natura metsa toetus: 5668 3263  natura@kik.ee
Metsameede: 5356 7390 metsameede@kik.ee
Siseriiklikud toetused: 5382 2755 siseriiklik@kik.ee

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest rahastatavate toetuste andmise korraldamiseks saab KIK MAK 2014-2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

 

23Shares