Toetused

emklogo_tunnuspilt

Toetuste taotlemisel küsi nõu metsandusvaldkonna konsulendilt või oma piirkonna metsaühistust.

Erametsakeskuse kaudu saab taotleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsandustoetusi. Toetusi saavad erametsaomanikud ja metsaühistud. Euroopa Liidu toetused on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmed, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Siseriiklike toetuste raha tuleb riigieelarvest.

Järgmised taotluste esitamise tähtajad:
Metsa uuendamise toetus – anna metsaühustule taotlemise soovist teada hiljemalt 22. novembriks
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus
Erametsaomanike nõustamise toetus
Metsamaaparandustööde toetus – 2. september 2019
Metsa inventeerimise toetus – anna metsaühustule taotlemise soovist teada hiljemalt 6. detsembriks
Metsaühistu toetus
Metsa sertifitseerimise toetus
Natura metsa toetus 
Metsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine)
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel

Kehtivad toetuste määrused:
Siseriiklike toetuste määrus
Natura metsa toetuse määrus
Metsameetme määrus

Erametsakeskuse kontor Raplas Tallinna mnt. 22 on avatud:
E – N kell 9.00 – 17.00
R kell 9.00 – 15.45

Kirjuta või helista meile:
Natura metsa toetus: 683 6058  natura@eramets.ee
Metsameede: 683 6065 metsameede@eramets.ee
Siseriiklikud toetused: 683 6065 siseriiklik@eramets.ee
Postiaadress: Tallinna mnt. 22,  79512 Rapla

 

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest rahastatavate toetuste andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus MAK 2014-2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

 

23Shares