Toetused

emklogo_tunnuspilt

Toetuste taotlemisel küsi nõu metsandusvaldkonna konsulendilt või oma piirkonna metsaühistust.

Erametsakeskuse kaudu saab taotleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsandustoetusi. Toetusi saavad erametsaomanikud ja metsaühistud. Euroopa Liidu toetused on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmed, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Siseriiklike toetuste raha tuleb riigieelarvest.

Järgmised taotluste esitamise tähtajad:
Metsa uuendamise toetus – 3. detsember 2018
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus – selleks aastaks lõppenud
Erametsaomanike nõustamise toetus – 3. detsember 2018
Metsamaaparandustööde toetus – selleks aastaks lõppenud
Metsa inventeerimise toetus – 17. detsember 2018
Metsaühistu toetus  –  selleks aastaks lõppenud
Natura metsa toetus – selleks aastaks lõppenud
Metsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine) – 5.-25. veebruar 2019
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel

Kehtivad toetuste määrused:
Siseriiklike toetuste määrus
Natura metsa toetuse määrus
Metsameetme määrus

Erametsakeskuse kontor Raplas Tallinna mnt. 22 on avatud:
E – N kell 9.00 – 17.00
R kell 9.00 – 15.45

Kirjuta või helista meile:
Natura metsa toetus: 683 6058  natura@eramets.ee
Metsameede: 683 6065 metsameede@eramets.ee
Siseriiklikud toetused: 683 6065 siseriiklik@eramets.ee
Postiaadress: Tallinna mnt. 22,  79512 Rapla

 

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest rahastatavate toetuste andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus MAK 2014-2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

 

23Shares