Kontakt

SA Erametsakeskus Toetuste infotelefonid
Registrikood 90005449
PIC kood 953648226
Tallinna maantee 22
(IV korrus)
79512 RAPLA
E-post: eramets@eramets.ee
www.eramets.ee

Üldtelefon: 652 5333

Meediapäringute kontakt:
kommunikatsioon@eramets.ee

Natura metsa toetus
5668 3263  natura@eramets.ee

Metsameede
5683 6537  metsameede@eramets.ee

Siseriiklikud toetused
5382 2755  siseriiklik@eramets.ee

Meie töötajatega saab kontakti e-posti ja telefoni teel.

Kontor on avatud esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9.00-16.00Juhatus

Nimi Amet E-post Telefon
Gunnar Reinapu Juhatuse liige gunnar.reinapu@eramets.ee 5306 3475

Haldusüksus

Nimi Amet E-post Telefon
Rain Ruus Haldusüksuse juht/ IT -ja finantsjuht rain.ruus@eramets.ee 5683 1887
Õnneli Matt Jurist-kvaliteedinõunik onneli.matt@eramets.ee 5309 8907
Kristi Kirs Kontorijuhataja-sekretär kristi.kirs@eramets.ee 5567 3606

Arendusüksus

Nimi Amet E-post Telefon
Gunnar Reinapu Arendusüksuse juht gunnar.reinapu@eramets.ee 5306 3475
Livia Pošlin Projektijuht livia.poslin@eramets.ee 5683 3026
Allar Luik Arendusnõunik allar.luik@eramets.ee 5854 2821
Siret Varblane Kommunikatsioonispetsialist siret.varblane@eramets.ee 5196 7155

Toetuste üksus

Nimi Amet E-post Telefon
Piia Kiivramees Toetuste üksuse juht

Metsaühistu toetus
Nõustamistoetus
Vääriselupaiga lepingu sõlmimine

piia.kiivramees@eramets.ee 5855 9825
Triin Karin Arendusnõunik triin.karin@eramets.ee 5683 4842
Triin Nõmmik Projektispetsialist
Metsameede
triin.nommik@eramets.ee 5356 7390
Mart-Ants  Pavelson Projektispetsialist
Natura mets
Pärandkultuur
Metsamaaparandustööd
mart.pavelson@eramets.ee 5668 3263
Indrek Reinsoo Projektispetsialist
Natura mets
indrek.reinsoo@eramets.ee 5683 3428
Sirli Jakobson Projektispetsialist
Metsa uuendamine
Metsa inventeerimine
sirli.jakobson@eramets.ee 5382 2755
Kati Tael Lapsehoolduspuhkusel

Kontrolliüksus

Nimi Amet E-post Telefon
Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht gunnar.reinapu@eramets.ee 5306 3475
Andres Orula Kontrolliüksuse kvaliteedinõunik andres.orula@eramets.ee 5322 9640
Veljo Kütt Kontrolliüksuse spetsialist veljo.kytt@eramets.ee 5302 9122
Taimo Jätsa Kontrolliüksuse spetsialist taimo.jatsa@eramets.ee 5322 9295
Priidu Kool Kontrolliüksuse spetsialist priidu.kool@eramets.ee 527 9182
Ülle Raudsaar Kontrolliüksuse spetsialist ulle.raudsaar@eramets.ee 5873 4060
Mait Hendrikson GIS-spetsialist mait.hendrikson@eramets.ee 507 4645
Hilja Väärtnõu Piirkondlik kontrollispetsialist hilja.vaartnou@eramets.ee 5322 9828
Marek Palk Piirkondlik kontrollispetsialist marek.palk@eramets.ee 5302 5944
Janek Labe Piirkondlik kontrollispetsialist janek.labe@eramets.ee 5302 3588
Andres Kangur Piirkondlik kontrollispetsialist andres.kangur@eramets.ee 517 0964
Rivo Tarum Piirkondlik kontrollispetsialist rivo.tarum@eramets.ee 5306 0581
Kristo Lauk Piirkondlik kontrollispetsialist kristo.lauk@eramets.ee 5855 7187
Annes Kingu Piirkondlik kontrollispetsialist annes.kingu@eramets.ee 502 2670

Toetuste kasutamise kontrollimise teenust osutavad Erametsakeskusele:

Nimi E-post Telefon
FIE Alar Kalvik alar.kalvik@eramets.ee 5332 5693
Raldo Lorits raldo.lorits@eramets.ee 520 1837

 

 

SA Erametsakeskus pangaandmed

Juriidiline nimi: Sihtasutus Erametsakeskus
Aadress : Tallinna maantee 22, 79512 Rapla

Pangakonto teave:
• Makse saaja: Rahandusministeerium
• Viitenumber: 3500080873
• Aadress: Suur-Ameerika 1, Tallinn, Estonia
• Panga nimi: SEB
• Panga aadress: Tornimäe 2 , 15010 Tallinn, Estonia
• IBAN tunnuskood: EE891010220034796011
• BIC / SWIFT: EEUHEE2X

Estonian Private Forest Centre’s bank information

Legal name of organisation: Sihtasutus Erametsakeskus (in Estonian and English)
Address: Tallinna maantee 22, 79512 Rapla, ESTONIA

Bank account information: As we are using state central banking system, it’s a bit complicated so please follow this information carefully (especially important is Internal Reference number):
• Holder of bank account: Rahandusministeerium
• Internal reference: 3500080873
• Address: Suur-Ameerika 1, Tallinn, Estonia
• Name of the Bank: SEB
• Address of the Bank: Tornimäe 2 , 15010 Tallinn, Estonia
• IBAN: EE891010220034796011
• BIC / SWIFT: EEUHEE2X

 

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest rahastatavate toetuste andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus MAK 2014-2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

 

0Shares