Kontakt

SA Erametsakeskus Toetuste infotelefonid Metsaomanike nõustamine
Registrikood 90005449
PIC kood 953648226
Tallinna maantee 22
( IV korrus )
79512 RAPLA
E-post: eramets@eramets.ee
www.eramets.ee
Üldtelefon: 652 5333
Natura metsa toetus
5668 3263  natura@eramets.ee
Metsameede
5683 6537  metsameede@eramets.ee
Siseriiklikud toetused
5382 2755  siseriiklik@eramets.ee
Erametsaomanike
esmane tasuta nõustamine
juriidilistes ja maksunduslikes küsimustes
esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti
kell 9.00-12.00
telefonil
652 0002
Täpsem info SIIN.

Seoses koroonaviiruse levikuga on SA Erametsakeskus kontor suletud.
Meie töötajatega saab kontakti e-posti ja telefoni teel.

 Juhatus

Nimi Amet E-post Telefon
Tiina Mitt Juhatuse liige tiina.mitt@eramets.ee 512 9270

Haldusüksus

Nimi Amet E-post Telefon
Tiina Mitt Haldusüksuse juht tiina.mitt@eramets.ee 512 9270
Rain Ruus IT -ja finantsjuht rain.ruus@eramets.ee 5683 1887
Katrin Verma Jurist-kvaliteedinõunik katrin.verma@eramets.ee 5683 1809

Arendusüksus

Nimi Amet E-post Telefon
Indrek Jakobson Arendusüksuse juht indrek.jakobson@eramets.ee 5873 4060
Livia Pošlin Projektijuht livia.poslin@eramets.ee 5683 3026
Allar Luik Arendusnõunik, kommunikatsioon allar.luik@eramets.ee 5854 2821

Toetuste üksus

Nimi Amet E-post Telefon
Maris Tõnuri Toetuste üksuse juht maris.tonuri@eramets.ee 5683 2153
Triin Karin Arendusnõunik triin.karin@eramets.ee 5683 4842
Triin Nõmmik Projektispetsialist
Metsameede
triin.nommik@eramets.ee 5356 7390
Mart-Ants  Pavelson Projektispetsialist
Natura mets
Pärandkultuur
Metsamaaparandustööd
mart.pavelson@eramets.ee 5668 3263
Imre Kari Projektispetsialist
Metsameede
Üraskikahjustuste ennetamine
imre.kari@eramets.ee 5683 6537
Indrek Reinsoo Projektispetsialist
Natura mets
indrek.reinsoo@eramets.ee 5683 3428
Sirli Jakobson Projektispetsialist
Metsa uuendamine
Metsa inventeerimine
sirli.jakobson@eramets.ee 5382 2755
Piia Kiivramees Projektispetsialist
Metsaühistu toetus
Nõustamistoetus
Vääriselupaiga lepingu sõlmimine
piia.kiivramees@eramets.ee 5855 9825
Kati Tael Lapsehoolduspuhkusel

Kontrolliüksus

Nimi Amet E-post Telefon
Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht gunnar.reinapu@eramets.ee 5306 3475
Andres Orula Kontrolliüksuse kvaliteedinõunik andres.orula@eramets.ee 5322 9640
Kristo Lauk Kontrolliüksuse spetsialist kristo.lauk@eramets.ee 5855 7187
Veljo Kütt Kontrolliüksuse spetsialist veljo.kytt@eramets.ee 5302 9122
Taimo Jätsa Kontrolliüksuse spetsialist taimo.jatsa@eramets.ee 5322 9295
Mait Hendrikson GIS-spetsialist mait.hendrikson@eramets.ee 507 4645
Enari Lumi Piirkondlik kontrollispetsialist enari.lumi@eramets.ee 502 2670
Hilja Väärtnõu Piirkondlik kontrollispetsialist hilja.vaartnou@eramets.ee 5322 9828
Marek Labe Piirkondlik kontrollispetsialist marek.labe@eramets.ee 5302 5944
Janek Labe Piirkondlik kontrollispetsialist janek.labe@eramets.ee 5302 3588
Ülle Raudsaar Piirkondlik kontrollispetsialist ulle.raudsaar@eramets.ee 527 9182
Andres Kangur Piirkondlik kontrollispetsialist andres.kangur@eramets.ee 517 0964
Rivo Tarum Piirkondlik kontrollispetsialist rivo.tarum@eramets.ee 5306 0581

Toetuste kasutamise kontrollimise teenust osutavad Erametsakeskusele:

Nimi E-post Telefon
FIE Alar Kalvik alar.kalvik@eramets.ee 5332 5693
Raldo Lorits raldo.lorits@eramets.ee 520 1837

 

 

SA Erametsakeskus pangaandmed

Juriidiline nimi: Sihtasutus Erametsakeskus
Aadress : Tallinna maantee 22, 79512 Rapla

Pangakonto teave:
• Makse saaja: Rahandusministeerium
• Viitenumber: 3500080873
• Aadress: Suur-Ameerika 1, Tallinn, Estonia
• Panga nimi: SEB
• Panga aadress: Tornimäe 2 , 15010 Tallinn, Estonia
• IBAN tunnuskood: EE891010220034796011
• BIC / SWIFT: EEUHEE2X

Estonian Private Forest Centre’s bank information

Legal name of organisation: Sihtasutus Erametsakeskus (in Estonian and English)
Address: Tallinna maantee 22, 79512 Rapla, ESTONIA

Bank account information: As we are using state central banking system, it’s a bit complicated so please follow this information carefully (especially important is Internal Reference number):
• Holder of bank account: Rahandusministeerium
• Internal reference: 3500080873
• Address: Suur-Ameerika 1, Tallinn, Estonia
• Name of the Bank: SEB
• Address of the Bank: Tornimäe 2 , 15010 Tallinn, Estonia
• IBAN: EE891010220034796011
• BIC / SWIFT: EEUHEE2X

 

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest rahastatavate toetuste andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus MAK 2014-2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

 

0Shares