Metsa uuendamise toetus (II voor)

Planeeritav vooru toimumise aeg: 18.11-02.12

Metsa uuendamise toetuse eesmärk on tagada metsaressursi kvaliteedi parandamine ja metsamaa tootmispotentsiaali efektiivsem kasutamine pärast raiet või metsa hukkumist.

Vooru eelarve on 640 000 eurot.

Toetuse kohta saab lähemalt lugeda siit.