Metsa ja puidu müük

Metsaühistud abistavad metsaomanikke metsa või puidu müügil ja muude metsamajandamistööde tegemisel.

Ühistu kaudu saab infot nii turuseisu kohta kui ka abi konkreetse metsaasja kordaajamisel. Puidu müügil on metsaühistu ülesandeks metsaomaniku jaoks kõige tulutoovama ja usaldusväärsema lahenduse leidmine. Ühistu on metsaomanike endi organisatsioon – ta peab tegutsema omanike huvides!

Puidumüügi võimalused on järgmised:

1. Raieõiguse enampakkumise korraldamine
Hinnatakse raielank, vajadusel tähistatakse selle piirid ja viiakse läbi avalik enampakkumine. Parima pakkumise teinud ostjaga aitab ühistu metsaomanikul müügilepingu sõlmida. Lisaks teostab ühistu kontrolli metsas tehtavate tööde üle. Tuleb aga arvestada, et see meetod on sobiv ennekõike lageraiete korral.

2. Raie korraldamine ja puidu müük ühistu poolt
Võimalik on müüa metsaühistule raieõigus. Sel juhul annab ühistu spetsialist ülevaate raiest saadava metsamaterjali hinnast ning metsa ülestöötamisega kaasnevatest kuludest. Nii saab omanik nägemuse, millist tulu tal metsa müügist oodata oleks. Metsaomanik saab raha selle järgi, palju raiest puitu tekkis. Ühistu partnerite poolt teostatav raie on ühistu spetsialisti kontrolli all.

3.Ühistult raielangi ülestöötamise ja metsamaterjali turustamise tellimine
Ühistu aitab leida ettevõtja, kellega metsaomanik sõlmib lepingu raie läbiviimiseks. Ühistu leiab ostja raiutud metsamaterjalile.

Pärast raiet aitab ühistu ka uue metsapõlve kasvamapanemisel!

Puidumüügi põhimõtted – soovitused metsaühistutele ühise puidumüügi korraldamisel.

Puidumüügil kasutatavate dokumentide näidised leiad siit!

1Shares