KIK ja Erametsakeskus jätkavad üheskoos keskkonnatoetuste jagamist

Erametsakeskuse ja KIKi töötajad ühistel talgutel

Alates 1. jaanuarist 2023 ühinesid Erametsakeskus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Ühendatud asutuse nimi on Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Liitumise järgselt sai Erametsakeskusest KIKi metsaosakond.

„Metsanduse teema lisandumine KIKi teemade alla loob kindlasti suuremad võimalused erametsanduse arendamiseks ning tervikuna keskkonnavaldkonnas vajalike lahenduste leidmiseks,“ selgitab KIKi juhataja Andrus Treier „Samuti oleme kollektiivina tugevamad, kuna erinevate kogemuste ja teadmistega inimesed saavad anda oma vajaliku osa valdkonna arendamisse. Tänan kõiki, kes sujuva ühinemise õnnestumiseks panuse andsid ning tervitan uusi kolleege KIKis!“

KIKi metsaosakonna juhataja Gunnar Reinapu sõnab, et jätkame metsaosakonnas oma senist tööd erametsanduse arendamisel ning metsandustoetuste andmisel nii siseriiklikest kui ka Euroopa Liidu vahenditest. „Metsaomanike ja metsaühistute jaoks ei muutu liitumise järgselt midagi. Koostöö loob alati uusi võimalusi ning koos oma uute kolleegidega töötame ikka edasi selle nimel, et erametsaomanikel oleks jätkuvalt võimalik oma metsade eest targalt hoolt kanda.“

Kõik kontaktisikud erametsandustoetuste teemadel on KIKis samad, mis olid Erametsakeskuses. Samuti ei muutu telefoninumbrid. KIKi, sh uue metsaosakonna juriidiline aadress on Narva mnt 7a, Tallinn. KIKi juhatuse liikmena jätkab Andrus Treier. Erametsakeskuse juhatuse liige Gunnar Reinapu asus juhtima KIKi metsaosakonda. Uues ühendatud asutuses töötab kokku 83 inimest.

Kogu metsaomanikule vajaliku info leiab jätkuvalt KIKi erametsaportaalist www.eramets.ee.

0Shares