Grundtvig – ADFOR

adfor

Tutvustus
ADFOR on lühend inglise keelsest projekti pealkirjast “Advisory methodology and system possibilities to educate forest owners, professionals & consultants”, mille emakeelne tõlge on “Nõustamissüsteemi ja -metoodika võimalused erametsaomanike, ettevõtjate ja konsulentide koolitamiseks”. See on rahvusvaheline koostööprojekt Eesti, Suurbritannia, Soome ja Itaalia vahel.
Projekti eesmärk on partnerite kogemuste ning parimate praktikate vahetamine metsandusvaldkonnaga seotud inimeste koolitamisel.

2 aastat väldanud projekti rahastas Euroopa Liidu täiskasvanuhariduse programm Grundtvig.

 

Projekti tegevused

Avakohtumine peeti 25-26. novembril Tallinnas, kus partnerid leppisid kokku tööplaanis ja projekti tegevustes. Kokku toimus 2 aasta jooksul 4 projektikohtumist 4 erinevas riigis. Projekti käigus loodi kaks peamist väljundit:

– olukorrakirjeldus, mis käsitleb kõikide partnerriikide erametsanduse ja nõustamissüsteemi kokkuvõtet

– juhendmaterjal, mis sisaldab partnerriikides kasutatavaid parimaid praktikaid. Juhend on mõeldud avalikuks kasutamiseks, et ka kõik kolmandad osapooled võiksid projekti käigus vahetatud kogemusest osa saada

Tutvu projekti tulemustega SIIN

Lisaks saadi projekti käigus väärtuslikke kontakte võimalike tulevaste ühisprojektide jaoks.

 

 

0Shares