Projekti tulemused

Projekti AdFor käegakatsutavad tulemused olid:

AdFor Situation book. Inglise keelne olukorrakirjeldus, mis annab ülevaate partnerriikide erametsanduse ja nõustamissüsteemist ning võrdleb kasutatud praktikaid.

AdFor Guide book. Inglise keelne juhendmaterjal, mis sisaldab partnerriikides kasutatavaid parimaid praktikaid. Juhend on mõeldud avalikuks kasutamiseks, et ka kõik kolmandad osapooled võiksid projekti käigus vahetatud kogemusest osa saada

Lisaks saadi projekti käigus palju uut infot partnerriikide metsanduse ja kultuuri kohta ning loodi väärtuslikke kontakte võimalike tulevaste ühisprojektide jaoks.

0Shares