Baltic ForBio

Sihtasutus Erametsakeskus osaleb partnerina projektis Baltic ForBio, mida kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmi „Interreg Baltic Sea Region 2014-2020“ abil. Projektis osalejad on Läänemere-äärsete riikide metsandusvaldkonna teadus- ja uurimisasutused ning organisatsioonid, kes esindavad metsaomanike, metsatööstuse ja –ettevõtete, energiaettevõtete ja –agentuuride huve. Projektis osaleb 13 partnerit kuuest riigist – Rootsist, Soomest, Eestist, Lätist, Leedust, Saksamaalt.

Baltic ForBio projekti eesmärgiks on suurendada Läänemere-äärsetes riikides puidu kasutust taastuvenergia allikana.
Metsatöödest jääb tihtipeale maapinnale vedelema tohutul hulgal raidmeid (raietegevuse ülejääke), mida võiks kasutada hoopis energia tootmiseks. Projekti tulemusena töötatakse välja tasuvad ja jätkusuutlikud metsaraie meetodid, juhend- ja õppematerjalid raidmete ning vähekõlbliku puidu kasutusele võtuks. Lisaks valmivad geoinfosüsteemi platvorm ja andmebaas, mille abil hinnatakse piirkonna biomassi potentsiaali.

Projekti kestvus: oktoober 2017 – september 2020

Lisainfo: Livia Pošlin, livia.poslin@eramets.ee.

 

Foundation Private Forest Centre is participating in project Baltic ForBio, which will be cofunded by the European Union program „Interreg Baltic Sea Region 2014-2020“. This incorporates thirteen partners from six Baltic Sea regional countries, including six higher education and research institutes and seven organisations who are representing the interests of forest owners and companies, energy enterprises and agencies. The participating countires are Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania and Germany.

The project aims to increase in Baltic Sea Region the production of biomass as renewable energy.
At present forest harvests produce huge amount of residues, of which a large share could be used for energy purpose, but are left in forests. Based on available technologies and research results, the project will develop cost-effective and sustainable harvest methods, decision support tools, guidelines and training programs for harvest of logging residues and small trees. The project will also produce a GIS platform and database for estimating regional biomass potential.

Duration of the project: October 2017 – September 2020

 

0Shares