Erametsakeskus osaleb rahvusvahelises koostööprojektis Net4Forest

Sloveenia, metsandus, väliskoostöö
Projekti esimene õppereis toimub Sloveeniasse, kus suur osa metsadest asub mägistes piirkondades.

Septembris käivitati uus rahvusvaheline koostööprojekt, mis edendab koostööd Eesti, Läti, Rootsi, Sloveenia ja Hispaania erametsandussektoris.

Erametsakeskus osaleb partnerina 2018. aasta septembris käivitunud Erasmus+ rahvusvahelises projektis nimega Network of knowledge for efficient private forests (akronüümiga Net4Forest, eesti keeles tõhusa erametsanduse alane teadmiste võrgustik).

Projekti juhtpartner on Sloveeniast (Slovenian Forestry Institute) ning lisaks Eestile on kaasatud ka partnerid Lätist (Foundation Centre for Support of Forest Owner Cooperation), Rootsist (Swedish University of Agricultural Sciences) ning Hispaaniast (Forest Science and Technology Centre of Catalonia).

Projekti eesmärk on koolitada metsandusnõustajaid ning metsaomanikke. Ehkki Euroopa Liidus leidub laialdaselt kirjandust metsasaaduste turustamise ja metsateenuste hindamise kohta, pole metsaomanikele õppeks ja praktiliste oskuste otstarbeks piisavalt informatsiooni, juhendeid ega õppematerjale. Net4Forest’i idee on aidata metsaomanikel võtta vastu võimalikult professionaalseid otsuseid ning anda neile teadmisi metsade tulusama majandamise kohta, seejuures pidades silmas keskkonnasäästlikkust.

Projekti käigus on kavas partnerriikides läbi viia õppereise, mis on peamiselt suunatud osalevate maade metsandusnõustajate ja metsaomanike väljaõppeks ning kogemuste vahetamiseks. Juba oktoobri lõpus toimub esimene viiepäevane väliskoolitus Sloveenias. Lisaks on kavandatud projekti vältel koostada metsamajandamise käsiraamatuid, juhendeid, õppematerjalide kogumikke ja tutvustada parimate tavade näiteid. Õppepäevade raames esitletakse neid sihtgrupile ja koolitusmaterjale avaldatakse projektipartnerite kodulehel ning läbi teiste sidekanalite.

Projekt kestab kuni 2021. aasta augusti lõpuni.

erasmus

0Shares