Erametsa hooldamiseks on võimalik riigilt abi saada

Metsaomanikud teavad hästi, et õigeaegselt hooldatud mets annab tulevikus kvaliteetsemat ja väärtuslikumat puitu. Samas on metsale vajalikud tegevused sageli üsnagi kulukad ning enamasti ei nopi tööde vilju praegused omanikud, vaid hoopis järeltulevad põlved. Siin tuleb noore metsa hooldusel erametsaomanikule appi riik, aidates osaliselt kulusid kompenseerida erinevate KIKi toetuste abil.

Märtsis saavad oma tegevuseks toetust taotleda metsaomanikke koondavad metsaühistud, kuid kõiki erametsaomanikke ootame juba aprillis taotlema hüvitisi looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu kompenseerimiseks. Looduskaitseliste piirangute hüvitisi saab taotleda 4. aprillist kuni 30. aprillini e-PRIA portaalis.

Kui olete kaitsealuse metsa omanik, uurige kindlasti toetuse saamise tingimusi erametsaportaalist www.eramets.ee/natura. Kindlasti aga ei tohiks jätta taotluse esitamist viimasele minutile, kuna enam ei ole võimalik KIKil hilinenud taotlusi vastu võtta. Kui jääte taotlemisel hätta või tekib toetuse osas lisaküsimusi, siis palume pöörduda e-posti aadressil natura@kik.ee või infotelefonil 5668 3263.

Metsa uuendamise toetusel on ka tänavu tulemas kaks taotlusvooru – esimese neist planeerime avada suvel (17.06-01.07). Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud. Oluline on aga märkida, et toetuse taotlemiseks peavad kõik tööd metsas olema tehtud enne taotluse esitamist. Kui plaanite tänavu metsa uuendamist ette võtta, siis tasub oma taotlemise soovist metsaühistule aegsasti teada anda, et teie andmed jõuaksid metsaühistu taotlusesse. Teise taotlusvooru avame aasta lõpus – taotluste vastuvõtt on planeeritud 18. novembrist kuni 2. detsembrini.

Samuti ootame metsaomanikke suvel taotlema pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetust (17.06-01.07). Selle meetme raames toetatakse erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti korrastamist, hooldamist, säilitamist, tähistamist, sellele avaliku juurdepääsu tagamist, eksponeerimist, kaardistamist ja arhiivimaterjalide kogumist. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.

Metsamaaparandustööde toetuse taotluste vastuvõtt toimub 12. augustist kuni 2. septembrini. Toetatakse olemasolevate maaparandussüsteemide uuendamist – kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest, voolunõva rajamist ja truubi asendamist. Ka selle toetuse puhul võib töödega alustada alles pärast taotluse esitamist.

Metsameetme toetuse taotlusvooru planeeritav toimumisaeg on 16. septembrist kuni 7. oktoobrini 2024. Metsameetmest toetatakse hooldusraiet noores puistus, erinevate kahjustuste ennetamist metsas ja loodusõnnetuse või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamist. Kuna alanud on uus EL programmiperiood, siis on mõnevõrra muutunud ka toetuse tingimused. Suurimad muudatused võrreldes varasemaga puudutavad elurikkuse säilitamist metsas, kuid juurde on tulnud ka täiesti uusi tegevusi – näiteks on uuel perioodil metsakahjustuste ennetamiseks lisandud toetus aia soetamiseks ja paigaldamiseks. Kui metsaomanikul on plaan tulla sügisel toimuvas voorus toetust taotlema, siis tasub täpsemalt tutvuda toetuse uuenenud tingimustega ning töid aegsasti planeerida.

Aasta lõpus saab traditsiooniliselt taotleda metsa inventeerimise toetust (02.12-16.12) metsamajandamiskava kokkupanemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamiseks. Inventeerimisandmed peavad olema kehtivad ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist, kas taotluse esitamise aastal või kahel eelneval kalendriaastal. Toetust makstakse sama metsamaa inventeerimise kulude katteks üks kord seitsme aasta jooksul inventeerimisandmete registrisse kandmisest.

Aastaringselt saab KIKiga sõlmida lepinguid vääriselupaikade kaitseks erametsas. Veel on lahtine millised on tänavused tingimused üraskikahjustuste ennetamise toetuse osas, kuid anname kõigist muudatustest teada esimesel võimalusel oma koduleheküljel.

Kogu täpsem info erametsatoetuste ja planeeritavate tähtaegade kohta on leitav erametsaportaalist aadressil www.eramets.ee/toetused.

Kui aga metsaomanikul endal jääb puudu ajast või spetsiifilistest oskustest, et toetusi taotleda ja ka ise metsas vajalikke töid ning tegevusi teha, siis soovitame nõu küsida kohalikust metsaühistust. Metsaühistu poole tasub pöörduda nii oma metsa hooldamist puudutavates küsimustes, metsatööde korraldamisel kui ka metsandustoetuste taotlemiseks, et koos leida parim lahendus.

Gunnar Reinapu, KIKi metsaosakonna juhataja

 

Erametsatoetused 2024

Toetus Taotluste esitamine
Erametsaomanike nõustamise toetus 04.03-13.03
Metsaühistu toetus 04.03-13.03
Natura 2000 metsa toetus 04.04-30.04
Looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus 04.04-30.04
Metsa uuendamise toetus (I voor) 17.06-01.07
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus 17.06-01.07
Metsamaaparandustööde toetus 12.08-02.09
Metsameede 16.09-07.10
Metsa uuendamise toetus (II voor) 18.11-02.12
Metsa inventeerimise toetus 02.12-16.12
Üraskikahjustuste ennetamise toetus Täpsustamisel

 

Aastaringselt saab KIKiga sõlmida lepinguid vääriselupaiga kaitseks erametsas

NB! Tegemist on taotlusvoorude planeeritavate kuupäevadega.

Voorude toimumisaegades võib aasta jooksul tulla jooksvaid muudatusi.

Kõige värskema info erametsatoetuste kohta leiad alati Erametsaportaalist www.eramets.ee!


Artikkel ilmus veebruarikuu Põllumehe Teatajas. Vaata lähemalt lk 12-13.

Tunnuspildi autor: Mait Hendrikson

0Shares