Metsaomanikud saavad esitada taotlusi looduskaitseliste piirangute hüvituseks

Tänasest kuni 22. aprillini saavad erametsaomanikud esitada taotlusi looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu kompenseerimiseks. Toetust saab nii Natura 2000 erametsamaa võrgustiku alal kui ka väljaspool asuvatele aladele.

Seni said kompensatsiooni vaid Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade omanikud ja väljaspool võrgustikku asuvate sihtkaitsevööndis asuvate metsade eest. Nüüd saavad erametsaomanikud toetust ka piiranguvööndi, hoiuala või projekteeritava ala kohta.

Hüvitise määr rangema kaitserežiimiga sihtkaitsevööndi aladel on 110 eurot/ha, väiksemate piirangute korral piiranguvööndis ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot/ha. Mõlema meetme toetusõiguslikke metsaalasid saab vaadata kaardilt.

Toetuse taotluse saab esitada e-PRIA portaalis. Oluline on teada, et ei pea esitama kahte eraldi taotlust, vaid mõlema meetme toetusõiguslikud alad saab näidata ühes ja samas taotluses. Taotlus tuleb esitada igal aastal uuesti.

Natura 2000 võrgustiku alade toetuse eelarve on 5,015 miljonit eurot, väljaspool Natura 2000 alade puhul võimaldab eelarve rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused.

Kompensatsioonide kohta saab lugeda täpsemat infot Erametsakeskuse veebist.

Lisainfot hüvitise kohta saab küsida Erametsakeskusest aadressidel natura@eramets.ee, siseriiklik@eramets.ee või telefonidel 5668 3263, 5683 3428.

0Shares